Aktualno

Najava Natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.
Najava Natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.
 • 10.02.2020.

FALG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku posljednje pripreme za objavu Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture " iz LRSR "Tri mora"

FLAG "Tri mora" poduzima posljednje korake za usvajanje Odluke o objavi Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture" u okviru Strateškog cilja 2. Lokalne razvojne strategije u ribarstvu "Tri mora".

Područje FLAG-a "Tri mora" prostor je visoko vrijedne prirodne i kulturne baštine sa tisućljetnom maritimnom tradicijom. Intervencijama u okviru Strateškog cilja 2. žele se realizirati projekti koji će imati za cilj ulaganja u jačanje vrednovanja, zaštite i interpretacije maritimne baštine FLAG područja, tradicije ribarstva i akvakulture te s njima povezanim uslugama poput opremanja postojećih i razvoj novih objekata i prostora interpretacije kulturne baštine.

FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. raspisati će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019) i Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

FLAG natječajem detaljno će se definirati predmet, svrha, iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja, ako je primjenjivo, način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova te popis priloga i obrazaca.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture" odnositi će se na  sljedeće kategorije ulaganja;

 1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta
 2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT rješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl.
 3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
 4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
 5. Promidžbene aktivnosti i vidljivost

Natječaj za Mjeru 2.2. odnositi će se na sljedeće prihvatljivi korisnike;

 1. Gospodarske subjekte iz sektora ribarstva 
 2. Gospodarske subjekte izvan sektora ribarstva
 3. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo)
 4. Javne ustanove
 5. Odgojno-obrazovne ustanove
 6. Jedinice lokalne samouprave
 7. Turističke zajednice
 8. Organizacije civilnog društva

O svim važnim informacijama vezanim za objavu natječaja zainteresirani korisnici s FLAG područja biti će obaviješteni putem mrežne stranice FLAG -a "Tri mora".