Aktualno

Novosti! Potpore za akvakulturu Mjera II.10
Novosti! Potpore za akvakulturu Mjera II.10
  • 17.04.2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“.

Dana 16. travnja 2020. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“.

Predmet potpore su aktivnosti s ciljem razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša.

Za više informacija pogledati rubriku ostali natječaji