Aktualno

Održan 24. Susret ribara u Dubrovniku
  • 11.11.2019.

24. Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore okupio značajne dionike sektora ribarstva u Dubrovniku.

FLAG "Tri mora" sudjelovao je na 24. Susretu ribara u Dubrovniku od 07. do 09. studenog 2019. godine u organizaciji Hrvatske obrtničke komore.  Domaćin 24. Susreta ribara je Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije.

Na susretu su se okupili brojni ribari, članovi i predstavnici Ceha za ribarstvo i akvakulturu, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Instituta za oceanografiju i ribarstvo, predstavnici FLAG-ova, jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugi ugledni gosti.

Susret ribara jedan je od najdugovječnijih susreta Hrvatske obrtničke komore na kojem ključni dionici imaju priliku razmijeniti međusobna iskustva i komentirati probleme s predstavnicima relevantnih institucija.

Na ovogodišnjem susretu su se održala tri značajna panela; „Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva“, „Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine“ i „Inspekcijski nadzor u ribarstvu“. Sudionici ovih panela su bili predstavnici nadležnih ministarstava i institucija važnih za ovu struku, kao i vodstvo Ceha ribarstva i akvakulture Hrvatske obrtničke komore. 

Na susretu se govorilo i o drugim bitnim temama u ribarstvu i akvakulturi u cilju donošenje prijedloga, rješenja i zaključaka o ključnim problemima, prilikama i smjeru razvoja ribarske djelatnosti.