Aktualno

Održan sastanak WWF-a Adria i FLAG-ova RH u Dubrovniku
  • 11.11.2019.

U Dubrovniku je održan dvodnevni sastanak WWF-a Adria i FLAG-ova Republike Hrvatske s ciljem povezivanja, prepoznavanja međusobnih interesa i buduće suradnje u svrhu jačanja i održivosti sektora ribarstva.

FLAG "Tri mora" sudjelovao je na sastanku koji se održao u Dubrovniku od 06. do 07. studenog 2019. godine u organizaciji WWF-a Adria s ciljem povezivanja i međusobne suradnje u području ribarstva.

WWF Adria, kao dio globalne mreže WWF-a (World Wide Fund for Nature, Svjetska organizacija za zaštitu prirode), osnovana je 2015. godine, sa sjedištem u Zagrebu kako bi radila na održivom gospodarenju vodnim resursima, šumama i zaštićenim područjima te očuvanju mora, rijeka i divljih vrsta.

Radionica WWF-a i FLAG-ova organizirana je u sklopu projekta "Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries" (SSF) kroz koji se potiču i osnažuju mali gospodarski subjekti u ribarstvu da postanu ključni akteri modela zajedničkog upravljanja morskim resursima u cilju unaprjeđenja održivosti morskog svijeta i lokalnih zajednica na području Sredozemlja. WWF je pokretač kampanje za smanjenje ulova na sigurne razine te se aktivno bori protiv ilegalnog ribolova sa svrhom održivosti bioraznolikosti i ribljih vrsta.

WWF Adria angažirana je na četiri pilot-projekta u našoj regiji s ciljem osnaživanja ribarske i priobalne zajednice kako bi sudjelovale u donošenju odluka i postale pokretači pozitivnih promjena i aktivni čuvari svojih prirodnih resursa.

Svrha sastanka bila je upoznavanje osnovnih vrijednosti, područja djelatnosti te načina provođenja politika ovih dvaju organizacija koje imaju za cilj održivo gospodarenje i upravljanje u sektoru ribarstva te jačanje i podizanje svijesti o globalnim ekološkim i socijalnim posljedicama potrošnje proizvoda ribarstva.

Nakon sažete i iscrpne razmjene iskustava na održanom sastanku, prepoznata je potreba za budućom suradnjom ove dvije organizacije obzirom na zajedničke ciljeve i interese koji se temelje na povezivanju lokalne zajednice u cilju poboljšanja kvalitete života ribara i njihovih obitelji te doprinosa održivom sektoru ribarstva.

Nastojanja i napori u cilju održivog ribarstva i promociji proizvoda ribarstva nisu zadaća samo jedne organizacije ili jednog sektora. Samo zajedničkim partnerstvima i suradnjom moguće je postići značajne rezultate, a što su zaključci i sa ovog susreta.