Aktualno

Održana 4. redovna sjednica Skupštine FLAG-a "Tri mora"
Održana 4. redovna sjednica Skupštine FLAG-a "Tri mora"
  • 07.10.2019.

U petak 04. listopada 2019. godine održana je 4. po redu, redovna sjednica Skupštine FLAG-a.

Na sjednici Skupštine održanoj u petak 04. listopada 2019. godine u Posedarju jednoglasno je usvojen nacrt Izmjene lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora, strateškog dokumenta značajnog za daljnji rad FLAG-a i provedbu LEADER-a. Na dnevnom redu bilo je usvajanje i novog Statuta Lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Tri mora" usklađenog s provedbenim propisima Republike Hrvatske i Uredbama EU koje reguliraju provedbu CLLD/LEADER pristupa u okviru Zajedničke ribarstvene politike zemalja Europske unije. Skupštinu je obilježilo i predstavljanje novog člana, predstavnika gospodarske interesne skupine u ribarstvu, kojemu su ostali članovi poželjeli dobrodošlicu. Na Skupštini su usvojeni i drugi Pravilnici značajni za rad FLAG-a i provedbu natječajnih procedura u postupku decentralizirane raspodjele javnih sredstava iz EU fondova, a kojima upravlja FLAG.

Voditeljica FLAG-a, Marija Sjauš Baždarić, najavila je na sjednici raspisivanje prvog natječaja FLAG-a te ukratko izložila predmet natječaja i kronologiju provedbe natječajnog postupka.