Aktualno

Održano predstavljanje FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.
Održano predstavljanje FLAG Natječaja za Mjeru 2.2.
  • 03.03.2020.

U prostorijama LAGUR-a "Tri mora" u Posedarju održana je radionica u cilju predstavljanja natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora"

LAGUR "Tri mora" održao je radionicu radi predstavljanja natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture" na kojoj su se okupili predstavnici Turističkih zajednica s ribarstvenog područja LAGUR-a. Radionica je održana u prostorijama LAGUR-a "Tri mora" u Posedarju.

Voditeljica LAGUR-a "Tri mora" Marija Sjauš Baždarić održala je kratku prezentaciju Natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te proizvoda ribarstva i akvakulture" i upoznala okupljene sudionike s osnovnim aktivnostima koje će se poticati bespovratnim sredstvima, prihvatljivim nositeljima, partnerima, troškovima i drugim relevantnim informacijama vezanim za prijavu na natječaj za Mjeru 2.2.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za aktivnosti koje uključuju promociju i  jačanje vrednovanja, zaštite i interpretacije maritimne baštine područja, tradicije ribarstva i akvakulture i s njima povezanim proizvodima i uslugama poput opremanja postojećih i razvoj novih objekata i prostora interpretacije kulturne baštine (muzej, interpretacijski centri i staze, multimedijalni sadržaji i sustavi interpretacije i sl.) te potporu manifestacijama kojima se promovira maritimna baština područja s naglaskom na tradiciju te gastronomsko nasljeđe zasnovano na ribarstvu i akvakulturi.

Prvi dan za prijave na Natječaj za Mjeru 2.2. počinje teći 11. ožujka 2020. godine i traje do 04. svibnja .2020. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. iznose 275.000,00 EUR odnosno 2.075.425,00 kn.

Za sve zainteresirane prihvatljive prijavitelje na natječaj u okviru Mjere 2.2. LAGUR "Tri mora" objavio je na mrežnim stranicama uredovno vrijeme za konzultacije.