Aktivni natječaji

  • Naslovna
  • Natječaji
  • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
  • 01.12.2020.

Dana 01.12.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 4. po redu FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR "Tri mora". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2020. godine i traje do 25.02.2021. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne p..

Opširnije
Objava 3. po redu natječaja LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture"
  • 01.10.2020.

Važna obavijest!Izmjene roka za podnošenje prijava na natječaj za Mjeru 1.2.! Na sjednici Upravnog odbora održanoj 25.11.2020. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora ja..

Opširnije