Aktivni natječaji

  • Naslovna
  • Natječaji
  • Natječaji LAGUR-a
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
  • 27.02.2020.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE! Dana 09. ožujka 2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_F3M-02-005, UB_03-20-2 o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, za..

Opširnije
Objavljen natječaj LAGUR-a "Tri mora", Mjera 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe
  • 19.12.2019.

PAŽNJA! VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE! Dana 24.02.2020. godine Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" usvojio je Odluku ID_FM3-02-003, UB_03-20-7 o Izmjeni FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe“ iz LRSR „Tri mora“ u dij..

Opširnije