Aktivni natječaji

  • Naslovna
  • Natječaji
  • Natječaji LAGUR-a
Novo! 2. Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture
  • 23.08.2021.

Dana 23.08.2021. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 21.09.2021. godine i traje do 15.11.2021. godine. Posljednji dan za podno..

Opširnije
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
  • 23.08.2021.

Važna obavijest! Izmjene FLAG natječaja za M2.1. Na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.09.2021. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta 2. FLAG natječaja i raspisivanju 2. FLAG natječaja za Mjeru 2.1."Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" , ID_F3M-02-1..

Opširnije