Aktivni natječaji

  • Naslovna
  • Natječaji
  • Natječaji LAGUR-a
Novi natječaj FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.1.!
  • 30.12.2020.

Dana 2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 2. FLAG Natječaj za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29.01.2021. godine i traje do 15.04.2021. godine. Ukupno raspol..

Opširnije
Drugi natječaj FLAG-a u okviru Mjere 1.2.!
  • 30.12.2020.

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 28. prosinca 2020. godine usvojena je Odluku ID_F3M-02-013, UB_03-20-3 o usvajanju procedura natječaja te raspisivanju drugog (2) natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“. Rok za podnoš..

Opširnije
Novo! Natječaj LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja
  • 01.12.2020.

Dana 01.12.2020. FLAG "Tri mora" objavljuje 4. po redu FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR "Tri mora". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2020. godine i traje do 25.02.2021. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne p..

Opširnije
Objava 3. po redu natječaja LAGUR-a "Tri mora" za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture"
  • 01.10.2020.

Važna obavijest!Izmjene FLAG Natječaja u okviru Mjere 1.2. Na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2020. godine donesena je Odluka o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribar..

Opširnije