Aktivni natječaji

  • Naslovna
  • Natječaji
  • Natječaji LAGUR-a
Novi FLAG Natječaj u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture"
  • 15.03.2023.

Dana 15.03.2023. FLAG "Tri mora" objavljuje 3. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.03.2023. godine i traje do 24.04.2023. godine. Posljednji dan za..

Opširnije