Aktualno

COVID 19 - Nove mjere pomoći sektoru ribarstva!
COVID 19 - Nove mjere pomoći sektoru ribarstva!
  • 03.04.2020.

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je prve mjere za pomoć sektoru ribarstva s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje ribara.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković na sjednici Vlade predstavila je prve mjere Ministarstva poljoprivrede za pomoć sektoru s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora.

Paket od 11 mjera primjenjiv je na sve sektore i odnosi se na osiguranje likvidnosti, postojeće razine zaposlenosti i sigurnosti prehrambenog lanca, a vrijedan je približno 350 milijuna kuna.

Intenzivna suradnja s EU institucijama i državama članicama rezultirala je paketom mjera predloženim od strane Europske komisije, a koji u sektoru ribarstva uključuje potporu za provedbu mjere privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti te dodjelu kompenzacije uzgajivačima slatkovodne i morske ribe te školjaka za privremenu suspenziju ili smanjenje proizvodnje radi epidemije COVID-19.

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa na sektor ribarstva predloženi set prvih mjera možete pročitati ovdje

Cjelokupni set mjera pomoći poljoprivredi nalazi se na poveznici