Gospodarski sektor

Gospodarski sektor ribarstva je gospodarska interesna skupina koja obuhvaća pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog  ribolova, ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva te ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva.

Gospodarski sektor čine: Mišlov d.o.o, Veni tours d.o.o, Braniteljsko ribarska zadruga Dagnja, Ribarski obrt Lilić, obrt za ribarstvo Sanković, Ribarski obrt Ivo Baždarić, obrt Škrapa, morska akvakultura, PECTEN d.o.o., Udruga "Novigradska dagnja",  Ribarski obrt Oštre, obrt za ribarstvo Nefali, ribarski obrt Marina, obrt za ribarstvo Stojak, ribarsko uslužni obrt Marijan, uslužni obrt LEVANT i Ribarski obrt Ivčić