Uvodna riječ

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora (eng. Fisheries local action group “Three seas”) osnovana je 16. siječnja 2016, upisana u registar udruga 03. veljače 2016. godine te djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave; Grada Obrovca i Općina Jasenice, Novigrada, Posedarja, Poličnika, Ražanca i Starigrada, kao i 45 naselja u njihovom prostornom obuhvatu.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER pristupa čiji se koncept temelji na osobitostima lokalnog područja i izradi lokalnih strategija prema principu „odozdo prema gore“, znači pristupa koji okuplja i potiče lokalne dionike.

LAGUR Tri mora
LAGUR Tri mora

Naša vizija i ciljevi

VIZIJA LAGURA-a: Aktivno uključivanje lokalnih dionika u razvoj lokalne zajednice te pružanje mogućnosti rješavanja egzistencijalnih problema održivim i odgovornim gospodarenjem na području LAGUR-a Tri mora – RAST I RAZVOJ NAŠA TRI MORA.

CILJEVI LAGUR-a: Osiguravanje protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice, poticanje razvoja područja na kojima LAGUR djeluje kroz provedbu integriranih i održivih razvojnih strategija, širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja Udruge te provedba lokalne razvojne strategije prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“, povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i mobilnosti radne snage, dugoročan održivi razvoj područja LAGUR-a Tri mora podizanjem svijesti lokalnih dionika o okolišu, zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti, jačanje financijskih i drugih kapaciteta za provedbu projekta razvoja ribarskog gospodarstva, te briga o infrastrukturnom, ekološko socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom ribarstvenom području.

Financiranje

Odlukom o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014. do 2020., kroz provedbu Mjere III.2/III.3, Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Tri mora“ osigurano je ukupno 14.987.335,76 kn, od čega 12.739.235,40 kn iz proračuna Europske unije, dok 2.248.100,36 iz proračuna Republike Hrvatske.

Iznos od 11.240.501,82 kn namijenjen je za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za koje natječaj raspisuje Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Tri mora“, a za tekuće troškove i troškove vođenja dodijeljena je potpora u iznosu od 3.746.833,94 kn.

LAGUR Tri mora