Uvodna riječ

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora (eng. Fisheries local action group “Three seas”) osnovana je 16. siječnja 2016, upisana u registar udruga 03. veljače 2016. godine te izvorno djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave; Grada Obrovca i Općina Jasenice, Novigrada, Posedarja, Poličnika, Ražanca i Starigrada, kao i 45 naselja u njihovom prostornom obuhvatu.

Na sjednici Skupštine održanoj 16. ožujka 2022. godine Odlučeno je da se ribarstveno područje FLAG-a Tri mora proširi na četiri nove jedinice; Grad Pag i Općine Povljana, Kolan i Vrsi.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR/FLAG) predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER pristupa čiji se koncept temelji na osobitostima lokalnog područja i izradi lokalne strategija prema principu „odozdo prema gore“, znači pristupa koji okuplja i potiče lokalne dionike.

LAGUR Tri mora
LAGUR Tri mora

Naša vizija i ciljevi

VIZIJA LAGURA-a: Prostor očuvane tradicije i baštine ribarstva i akvakulture, s povećanom valorizacijom postojećih resursa povezanih uz more, poboljšanim uvjetima rada, kvalitetom života i smanjenim negativnim utjecajima na okoliš.

"Misto za ostat živit."

CILJEVI LAGUR-a: Osiguravanje protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice, poticanje razvoja područja na kojima LAGUR djeluje kroz provedbu integriranih i održivih razvojnih strategija, širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja Udruge te provedba lokalne razvojne strategije prema LEADER pristupu „odozdo prema gore“, povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i mobilnosti radne snage, dugoročan održivi razvoj područja LAGUR-a Tri mora podizanjem svijesti lokalnih dionika o okolišu, zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti, jačanje financijskih i drugih kapaciteta za provedbu projekta razvoja ribarskog gospodarstva, te briga o infrastrukturnom, ekološko socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom ribarstvenom području.

Financiranje

U okviru provedbe programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske, Rješenjem o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2021-2027, kroz provedbu Mjere III.2., Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Tri mora“ osigurano je ukupno 2.265.170,21 € od čega Europska unija sudjeluje s 65% udjela što iznosi 1.472.360,64 €, a Republika Hrvatska s 35% udjela što iznosi 792.809,57 €.

Iznos od 1.698.877,66 € namijenjen je za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za koje natječaj raspisuje Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Tri mora“, a za upravljanje strategijom, njezino praćenje, evaluaciju i vođenje dodijeljena je potpora u iznosu od 566.292,55 €.

LAGUR Tri mora