Lokalna razvojna strategija u ribarstvu "Tri mora"

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora osnovana je 3. veljače 2016. godine. Obuhvaća područje jednog grada i šest općina. Od samog osnivanja LAGUR Tri mora pokriva područje sedam jedinica lokalne samouprave (JLS): grad Obrovac i općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac i Starigrad. CLLD pristupom žele se stvoriti novi i održivi izvori prihoda te poboljšati kvaliteta života zajednice. Takav pristup je pogodan jer je to područje teritorijalno koherentno, ali obiluje različitostima koje se sjajno međusobno nadopunjavaju u gospodarskom i u drugom smislu riječi.

U svrhu usklađenja djelovanja LAGUR-a Tri mora s prioritetima novog programskog razdoblja EU pristupilo se izradi ovog dokumenta kojim će se definirati strateške smjernice njegovog djelovanja za razdoblje 2014. – 2020. Ova strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora" pri čemu se vodilo računa o usklađenosti elemenata ove strategije s strateškim dokumentima više razine. Proces izrade strategije temeljio se na pristupu odozdo prema gore kako bi se postigla dva cilja:

  • iskorištavanje specifičnog znanja lokalnih dionika o svome području
  • angažiranje lokalnih dionika u razvojnom procesu i stručnjake LAGUR-a.

Ova strategija (V3 - I1) predstavlja drugu izmjenu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAGA-a Tri mora sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19) (u daljem tekstu: Pravlinik o provedb LRSR) te Odluci o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (Klasa: 402-06/16-01/786, Ur.br. 525-13/1539-17-4; od 29.12.2017.) od strane Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Sadržaj ove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu isključiva je odgovornost Lokalne inicijative Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora.

Cijelu lokalnu razvoju strategiju u ribarstvu "Tri mora" možete preuzeti niže

Na snazi

Odluka o ispravci greške u Lokalnoj razvojnoj strategiji od 17.09.2021

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu TRi mora V5 2014-2020, Izmjena 25.06.2021.

Dodatak I 

Dodatak II

Dodatak III

Izvan snage

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu TRi mora V4 2014-2020, Izmjena 28.11.2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora V3 2014-2020, Izmjena 26.02.2020.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora V2 2014-2020, Izmjena 04.10.2019.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Tri mora V2 2014-2020, Izvorno 2018.