Lokalna razvojna strategija u ribarstvu "Tri mora"

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora (eng. Fisheries local action group “Three seas”) osnovana je 16. siječnja 2016, upisana u registar udruga 03. veljače 2016. godine te izvorno djeluje na području sedam jedinica lokalne samouprave; Grada Obrovca i Općina Jasenice, Novigrada, Posedarja, Poličnika, Ražanca i Starigrada, kao i 45 naselja u njihovom prostornom obuhvatu.

Na sjednici Skupštine održanoj 16. ožujka 2022. godine Odlučeno je da se ribarstveno područje FLAG-a Tri mora proširi na četiri nove jedinice; Grad Pag i Općine Povljana, Kolan i Vrsi, odnosno 17 naselja.

FLAG predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER/CLLD pristupa čiji se koncept temelji na osobitostima lokalnog područja i izradi lokalnih strategija prema principu „odozdo prema gore“, znači pristupa koji okuplja i potiče lokalne dionike. CLLD pristupom žele se stvoriti novi i održivi izvori prihoda te poboljšati kvaliteta života zajednice. Takav pristup je pogodan jer je to područje teritorijalno koherentno, ali obiluje različitostima koje se sjajno međusobno nadopunjavaju u gospodarskom i u drugom smislu riječi.

Ova strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o provedbi Mjere III.1. "Pripremna potpora" i nacrtu Preporuka i Smjernica za izradu lokalne razvojne strategije pri čemu se vodilo računa o usklađenosti elemenata ove strategije s strateškim dokumentima više razine. Proces izrade strategije temeljio se na pristupu odozdo prema gore kako bi se postigla dva cilja:

  • iskorištavanje specifičnog znanja i iskustva lokalnih dionika o svome području
  • angažiranje lokalnih dionika u razvojnom procesu i stručnjake FLAG-a.

Sadržaj ove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu isključiva je odgovornost Lokalne inicijative Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora.

Cijelu lokalnu razvoju strategiju u ribarstvu "Tri mora" možete preuzeti niže:

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Tri mora 2021-2027

Prilog uz LRSR- opis značajki područja