Lokalna razvojna strategija u ribarstvu "Tri mora"

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora osnovana je 3. veljače 2016. godine. Obuhvaća područje jednog grada i šest općina. Od samog osnivanja LAGUR Tri mora pokriva područje sedam jedinica lokalne samouprave (JLS): grad Obrovac i općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac i Starigrad. CLLD pristupom žele se stvoriti novi i održivi izvori prihoda te poboljšati kvaliteta života zajednice. Takav pristup je pogodan jer je to područje teritorijalno koherentno, ali obiluje različitostima koje se sjajno međusobno nadopunjavaju u gospodarskom i u drugom smislu riječi.

U svrhu usklađenja djelovanja LAGUR-a Tri mora s prioritetima novog programskog razdoblja EU pristupilo se izradi ovog dokumenta kojim će se definirati strateške smjernice njegovog djelovanja za razdoblje 2014. – 2020. Ova strategija je izrađena prema metodologiji Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora" pri čemu se vodilo računa o usklađenosti elemenata ove strategije s strateškim dokumentima više razine. Proces izrade strategije temeljio se na pristupu odozdo prema gore kako bi se postigla dva cilja:

  • iskorištavanje specifičnog znanja lokalnih dionika o svome području
  • angažiranje lokalnih dionika u razvojnom procesu i stručnjake LAGUR-a.

Cijelu lokalnu razvoju strategiju u ribarstvu "Tri mora" možete preuzeti ovdje.