Zaštita osobnih podataka

U postupku zaštite, nadzora nad prikupljanjem, obrade i korištenja osobnih podataka primjenjuju se odredbe regulatornog okvira definiranog Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) te Sporazuma o povjerljivosti. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Tri mora“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka kontakt: zop.ured.trimora@gmail.com

Pravilnik lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Tri mora" o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka možete preuzeti ovdje.