Područja LAGUR-a Tri mora

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora

LAGUR/FLAG "Tri mora" nalazi se u Zadarskoj županiji na prostoru regije Sjeverne Dalmacije, odnosno središnjem dijelu Jadranske Hrvatske. Područje LAGUR-a obuhvaća administrativna područja jedanaest (11) jedinica lokalne samouprave i to Grad Obrovac  i Pag te Općine Jasenice, Novigrad, Posedarje, Poličnik, Ražanac, Starigrad, Vrsi, Kolan i Povljana.

Područje FLAG-a čini ukupno 1.162,05 km2 te ga sačinjava kopneni (82,8 %) i otočni dio (17,2 %). Prema Popisu stanovništva 2021. g., u 11 jedinica lokalne samouprave koje čine FLAG Tri mora, živjelo je ukupno 26.214 stanovnika. Sam naziv FLAG-a proizlazi iz činjenice kako ga čine tri mora: Jadransko more, Novigradsko more i Karinsko more.

LAGUR Tri mora - Mapa područja LAGUR-a Tri mora