Javni sektor

Javni sektor čine predstavnici javnog sektora, odnosno predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju naselja iz ribarstvenog područja (jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela).

Područje koje pokriva LAGUR Tri mora prostire se na području sedam jedinica lokalne samouprave i to: Grad Obrovac, Općina Jasenice, Općina Novigrad, Općina Poličnik, Općina Posedarje, Općina Ražanac, Općina Starigrad i Turistička zajednica Općine Ražanac.