Aktualno

Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 2.1.
Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 2.1.
 • 26.10.2020.

FLAG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku pripreme za objavu Natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove – rijeka, mora i priobalja" iz LRSR Tri mora

FLAG "Tri mora" planira uskoro raspisivanje Natječaja za Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" u okviru Strateškog cilja 2. Lokalne razvojne strategije u ribarstvu "Tri mora.

Područje LAGUR-a Tri mora prostor je visoko vrijedne prirode i kulturne baštine sa tisućljetnom maritimnom tradicijom. Intervencijama u okviru ovog cilja žele se realizirati projekti koji će za cilj imati očuvanje okoliša kao najvrjednijeg razvojnog resursa, obzirom da nedevastiran okoliš, posebno rijeke, more i priobalje, direktno osiguravaju preduvjete za daljnji razvoj ribarstva, akvakulture i s njima povezanih djelatnosti. Važno je istaknuti da su upravo čiste rijeke i manji slatkovodni tokovi koji se ulijevaju u more na području LAGUR-a, ključni za razvoj akvakulture i morsku biološku raznolikost.

FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. raspisati će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020) i Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

FLAG natječajem detaljno će se definirati predmet, svrha, iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja, ako je primjenjivo, način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova te popis priloga i obrazaca.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata ili prostora sustavima za edukaciju/interpretaciju visoko vrijedne prirodne baštine te sustavima/opremom za odlaganje otpada iz rijeka, mora i priobalja, s naglaskom na održiva rješenja odlaganja otpada na plažama;
 2. Aktivnosti čišćenje rijeka, mora i priobalja (plaža) na području LAGUR-a;
 3. Edukacijsko-informativne i promotivne aktivnosti o biološkoj raznolikosti rijeka, mora i priobalja i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša kao ključne razvojne resursne osnove, npr. savjetovanja, radionice, mentorstva, treninge, stručne skupove, razmjenu iskustava i prakse, studijska putovanja, tečajeve, festivale/manifestacije/javna događanja, medijske kampanje i sl.;
 4. Aktivnosti recikliranja otpada i stvaranje inovativnih proizvoda iz otpada prikupljenog iz rijeka, mora i priobalja;
 5. Aktivnosti istraživanja podmorja te ispitivanja i praćenja kakvoće mora u svrhu izrade znanstveno-stručnih studija ili publikacija za potporu održivom razvoju ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a;
 6. Uvođenje inovativnih rješenja za zaštitu okoliša i očuvanje biološke raznolikosti;
 7. Promidžbene aktivnosti.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru  2.1. su slijedeći:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Turistička zajednica
 3. Organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)
 4. Javna ustanova
 5. Odgojno-obrazovna ustanova
 6. Poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)
 7. Gospodarski subjekti u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo).

Nositelji moraju ispunjavati i druge uvjete koji će detaljno biti propisani FLAG Natječajem.

O svim važnim informacijama vezanim za objavu natječaja zainteresirani korisnici s FLAG područja biti će obaviješteni putem mrežne stranice FLAG -a "Tri mora".