Aktualno

Održan seminar u okviru projekta Adri.SmArtFish
  • 05.06.2020.

LAGUR "Tri mora" sudjelovao je na stručnom seminaru i prezentaciji u okviru projekta "Adri.SmArtFish" održanom u prostoru HGK u Zadru

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zadru, u organizaciji Zadarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, održan je u četvrtak 04. lipnja 2020. godine stručni seminar u okviru projekta "Adri.SmArtFish" - Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti. Cilj seminara je podizanje svijesti o mogućnostima udruživanja ribara.

Projekt "Adri.SmArtFish" je program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske, uspostavljen zbog zajedničkih problema i izazova, ali i zajedničkih interesa koje dijele mali priobalni ribari obje države. Programsko područje na kojem se provodi projekt pod nazivom „Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“ je Sjeverni Jadran (FAO Geographic Subarea GSA 17).

Opći cilj projekta je osnažiti ulogu sektora priobalnog ribolova u bliskoj budućnosti unutar GSA 17, potičući njihov potencijal za inovacije u kontekstu plavog rasta (Blue Growth), kroz usvajanje pristupa upravljanja temeljenog na ekosustavu.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta je promicanje održivog pristupa unutar sektora priobalnog ribolova kroz donošenje politike i upravljanje, a upravo je stvaranje prekogranične asocijacije operatora priobalnog ribolova bila tema današnjeg stručnog skupa.

Glavni problem u postizanju cilja je model prema kojemu bi se osnovala ovakva asocijacija/prekogranično udruženje malih priobalnih ribara. Predviđeno je da se udruženje sastoji od dva nacionalna udruženja koja su registrirana u svakoj od država partnera: Italiji i Hrvatskoj. U tu svrhu Ministarstvo poljoprivrede naručilo je izradu studije "Analiza o mogućnostima udruživanja" u skladu s propisima RH. Razmotreno je više mogućih modela osnivanja (društva kapitala, društva osoba, zadruga, udruga, proizvođačka organizacija) te je u slučaju modela osnivanja Udruge Ministarstvo poljoprivrede izradilo i nacrt Statuta takve udruge.

Sljedeći korak podrazumijeva dostavu Analize projektnom partneru kako bi se pristupilo izradi slične studije i od strane talijanskih partnera, a u cilju pronalaska modela asocijacije koji bi najbolje odgovarao zahtjevima i potrebama ugovornih strana.

Nakon završenog stručnog seminara, održana je prezentacija jela i stručno predavanje o nutricionističkim vrijednostima ribljih jela na lokaciji Zadar Cooking Class-a.

Više informacija o projektu može se pronaći na stranici Zadarske županije i projekt Adri.SmArtFish