Aktualno

Održana radionica za LAG-ove i FLAG-ove u organizaciji LMH
  • 05.07.2021.

FLAG "Tri mora" sudjelovao je na radionici namijenjenoj jačanju kapaciteta LAG-ova i FLAG-ova održanoj u Segetu Donjem u organizaciji LEADER mreže Hrvatske

U organizaciji LEADER mreže Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i LAG-om Zagora uspješno je održana radionica na temu "LEADER/CLLD u RH, praćenje i vrednovanje provedbe - "Natrag na osnove"". Radionica je održana u periodu od 30. lipnja do 03. srpnja 2021. godine u Hotelu Medena u Segetu Donjem u Trogiru.

Nakon dužeg perioda, uslijed nemogućnosti okupljanja i održavanja fizičkih radionica zbog mjera Stožera civilne zaštite, FLAG-ovi i LAG-ovi s područja Republike Hrvatske okupili su se u velikom broju u cilju analize rezultata ostvarenih u prethodnom programskom razdoblju 2014-2020. te radi planiranja potrebnih koraka za naredno programsko razdoblje 2021-2027.

Prvog dana radionice predstavnici LAG-ova, FLAG-ova i LEADER mreže Hrvatske izložili su detaljnu Analizu provedbe LEADER/CLLD-a u RH, na osnovi prikupljenih podataka od LAG-ova i FLAG-ova te usporedbu provedbe na razini LAG-ova i FLAG-ova, ostvarene rezultate, utrošena sredstva i stanje neutrošenih sredstava, kao i izazove s kojima su se lokalne akcijske grupe susretale tijekom provedbe.

Drugoga dana održavanja radionice uvodni govor održao je državni tajnik Minsitarstva poljoprivrede, Zdravko Tušek. Nakon uvodnog dijela, LAG-ovi i FLAG-ovi imali su zasebno organizirane radionice te su FLAG-ovi nastavili drugi dio radionice izlaganjem predstavnika Uprave ribarstva o trenutnom stanju provedbe u okivru OPPiR-a za programsko razdoblje 2014-2020 te smjernicama i uputama za izradu novih lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR) za programsko razdoblje 2021-2027. Teme o kojima se aktivno raspravljalo na radionici s predstavnicima iz Uprave ribarstva odnosile su se na izradu Loklanih razvojnih strategija, dodjeli financijske alokacije FLAG-ovima, intenzitetima potpore u novom programskom razdoblju, razlikama u procedurama i pravilima u odnosu na prethodno razdoblje, planiranim mjerama u sklopu novog operativnog progama. Poučeni ranijim iskustvima u kreiranju Lokalnih razvojnih strategija i procedurama provedbe, FLAG-ovi su imali priliku iznijeti svoja mišljenja, savjete i preporuke radi pojednostavljenja procedura i iznalaženja konstruktivnih metoda i načina pripreme za novo programsko razdoblje.

Na dnevnom redu našla se i tema vrednovanja provedbe LRSR-a i rada FLAG-ova, a o čemu je prezentaciju izložila voditeljica FLAG-a "Vela vrata".

U drugom dijelu dana, ponovno su se okupili LAG-ovi i FLAG-ovi kako bi se još jednom podsjetili o temeljnim načelima održivog integriranog razvoja lokalnih područja i dodane vrijednosti LEADER/CLLD-a u prezentaciji glavne tajnice LEADER mreže Hrvatske, a koja se nastavila i trećega dana održavanja radionice. Prisutni su imali priliku ponovno spomenuti i raspraviti 7 osnovnih načela LEADER pristupa, temelje pristupa odozdo prema gore, relevantnim partnerstvima u okviru provedbe svojih strategija, ulozi i doprinosu LAG-ova i FLAG-ova u RH u ukupnim rezultatima provedbe u okviru EU fondova na nacionalnoj razini. Trećega dana radionice omogućeno je i studijsko putovanje i terenski obilazak lokalnog područja LAG-a Zagora, inače domaćina ove radionice.

Posljednji dan radionice bio je predviđen za zaključna raspravljanja radnih skupina.