Aktualno

Potpore male vrijednosti u ribarstvu!
Potpore male vrijednosti u ribarstvu!
  • 18.03.2022.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu male vrijednosti u ribarstvu otvoren je 1. siječnja te traje do 1. svibnja 2022. godine

Podsjetnik korisnicima potpora male vrijednosti u ribarstvu da ne zaborave podnijeti svoje zahtjeve u pravovremenom roku!

Ujedno je potrebno provjeriti novosti vezane za Izmjene Pravilnika od koji izdvajamo da korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice odnosno nositelj dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 7. te u trenutku donošenja Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 9. Pravilnika.

Ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.

Nositelj mora ispunjavati i druge uvjete i zahtjeve definirane Pravilnikom i njegovim Izmjenama i dopunama dostupnim na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995.

Zahtjev možete preuzeti ovdje