Aktualno

Poziv na radionice u okviru izrade LRSR!
Poziv na radionice u okviru izrade LRSR!
  • 13.09.2023.

FLAG Tri mora odredio termine za održavanje radionica u sklopu procesa izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora za programsko razdoblje 2021-2027

FLAG "Tri mora" poziva dionike FLAG područja iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora ribarstva da se odazovu u što većem broju na radionice organizirane u sklopu procesa pripreme Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora za razdbolje 2021-2027.

Ribarstveno područje FLAG-a "Tri mora" obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave; Općine Vrsi, Ražanac, Poličnik, Povljana, Kolan, Posedarje, Novigrad, Starigrad i Jasenice te Gradove Pag i Obrovac

Svrha održavanja radionica je okupljanje lokalnih dionika radi prepoznavanja specifičnih potreba područja i interesa dionika FLAG-a, analiziranje nedostataka i prednosti te prepoznavanje povoljnih mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica radi konstruktivne pripreme i izrade lokalne razvojne strategije kao značajnog dokumenta za daljnji rad i rast naša Tri mora putem kojega korisnici mogu u konačnici ostvariti svoje inovativne i održive ideje u cilju doprinosa održivom sektoru ribarstva i akvakulture te jačanju maritimne tradicije i baštine naša Tri mora.

Radionice su namijenjene svim dionicima iz javnog (JLS, Javne ustanove, TZ i sl.) , civilnog (Udruge, fizičke osobe) i gospodarskog sektora ribarstva i akvakulture (koji se bave ulovom, preradom, uzgojem, prodajom i sl. ribe i ribljih poizvoda) kojima je u interesu održivi razvoj ribarstvenih područja - lokalnih zajednica FLAG-a Tri mora, osnaživanje održivog sektora ribarstva i akvakulture, doprinos valorizaciji kulturne, maritimne tradicije i baštine te očuvanje vodenih bio resursa.

LOKACIJA I TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICA

I. GOSPODARSKI SEKTOR RIBARSTVA I AKVAKULTURE;

1. Radionica;
Mjesto održavanja; NOVIGRAD, OPĆINSKA VIJEĆNICA, TRG KRALJA TOMISLAVA 1
Vrijeme održavanja: 26. RUJNA 2023. S POČETKOM U 10:00 SATI

2. Radionica;
Mjesto održavanja; RAŽANAC, KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC XI/2
Vrijeme održavanja: 27. RUJNA 2023. S POČETKOM U 10:00 SATI

3. Radionica:
Mjesto održavanja; POLIČNIK, CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, GRABI 26, KONFERENCIJSKA SALA U PRIZEMLJU
Vrijeme održavanja: 28. RUJNA 2023. S POČETKOM U 9:30 SATI


II. CIVILNI I JAVNI SEKTOR;

1. Radionica:
Mjesto održavanja: POLIČNIK, CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, GRABI 26, KONFERENCIJSKA SALA U PRIZEMLJU
Vrijeme održavanja: 26. RUJNA 2023. S POČETKOM U 13:30 SATI

2. Radionica:
Mjesto održavanja: GRAD PAG, KNEŽEV DVOR, UL. MARKA LAURA RUIĆA 28, PAG
Vrijeme održavanja: 27. RUJNA 2023. S POČETKOM U 16:00 SATI

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i nedoumica molimo da se obratite djelatnicima FLAG-a na sljedeće brojeve:

099/354-2710

099/354-2711

ili adresu elektroničke pošte; tri3mora@gmail.com

                                           info@lagurtrimora.hr

                                           ssuradnik.trimora@gmail.com

poziv001.pdf