Aktualno

Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2021-2027
Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2021-2027
  • 30.10.2023.

Skupština FLAG-a Tri mora usvojila je Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu za programsko razdoblje 2021-2027

Na sjednici Skupštine FLAG-a Tri mora donesena je 30.10.2023. godine Odluka o usvajanju strateškog razvojnog dokumenta područja Tri mora. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Tri mora -LRSR- usvojena je za programsko razdoblje 2021-2027 godina.

Lokalna razvojna strategija temelji se na partnerstvu koje uključuje dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Navedeni višesektorski pristup odražava temeljno načelo LEADER pristupa te promovira suradnju između dionika i interesnih skupina.

U studenom 2022. g. donesen je Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. Strategija Programa doprinosi ciljevima europskog zelenog paketa, strategije Od polja do stola, Strategije Europske unije za bioraznolikost do 2030., nove Strategije Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama, nove Strategije GFCM-a 2030, Komunikacije Europske Komisije o novom pristupu za održivo plavo gospodarstvo u Europskoj uniji, Preobrazba plavog gospodarstva Europske unije za održivu budućnost kao i relevantnih nacionalnih strategija te održivog plavog gospodarstva.

Usklađenost s EU, nacionalnim i regionalnim općim i sektorskim razvojnim dokumentima važna je kako bi se pravilno oblikovao i usmjerio strateški pravac LRSR. Kroz definiran strateški okvir (kroz prioritetne mjere unutar specifični ciljeva) osigurana je usklađenost s ciljevima i prioritetima Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske 2021.-2027., a samim time i Zajedničke ribarstvene politike EU.

Uzimajući u obzir izrađenu analizu stanja, glavne razvojne potrebe i potencijale te rasprave s održanih radionica i sastanaka, ali i hijerarhijske dokumente višeg reda, usuglašena je sljedeća vizija FLAG-a Tri mora:

Prostor očuvane tradicije i baštine ribarstva i akvakulture, s povećanom valorizacijom postojećih resursa povezanih uz more, poboljšanim uvjetima rada, kvalitetom života i smanjenim negativnim utjecajima na okoliš.

„Misto za ostat živit."

Vizija postavlja temeljni smjer i ključne motive realizacije Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, kako bi se ujednačio pristup održivom razvoju ribarstva i akvakulture.

Ovdje se može preuzeti dokument LRSR za programsko razdoblje 2021-2027

i Prilog I Značajke područja