Aktualno

Važno! Podsjetnik ribarima za "Potpore male vrijednosti"
Važno! Podsjetnik ribarima za "Potpore male vrijednosti"
  • 27.01.2020.

Krajnji rok za sve zainteresirane korisnike za podnošenje zahtjeva za državne potpore - "Potpore male vrijednosti" je 1. ožujka 2020. godine.

Potpore male vrijednosti u sektoru uzgoja školjkaša, hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru dodjeljuju se u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu („Narodne novine“, broj 84/17).

Pravilnik, obrasci i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje

Prihvatljivi korisnici za dodjelu državne potpore male vrijednosti su oni koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture sukladno prethodno navedenim Pravilnicima te oni kojima ukupno dodijeljeni iznos potpora male vrijednosti u sektoru ribarstva i akvakulture u predmetnoj fiskalnoj godini i tijekom prethodne dvije fiskalne godine  ne prelazi iznos od 30.000,00 EUR.

Zahtjevi za dodjelu navedenih državnih potpora podnose se na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.