Aktualno

Važna obavijest! Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027.: Uključite se u pripremu i ispunite anketu
Važna obavijest! Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027.: Uključite se u pripremu i ispunite anketu
  • 01.10.2019.

Ministarstvo poljoprivrede započinje s pripremama za novo programsko razdoblje i novi fond Europske unije za razdoblje 2021.-2027. godina, namijenjen sektoru ribarstva. FLAG TRI MORA poziva Vas da se odazovete ispunjavanju ovog anketnog upitnika i na taj način sudjelujete u pripremama za izradu i provedbu novog Operativnog programa za razdoblje 2021.-2027. godina.

Opširnije
Održana 3. LMH radionica u Novigradu (dalmatinskom) u organizaciji FLAG-a “Tri mora” i LEADER mreže Hrvatske
Održana 3. LMH radionica u Novigradu (dalmatinskom) u organizaciji FLAG-a “Tri mora” i LEADER mreže Hrvatske
  • 26.08.2019.

U razdoblju od 21. kolovoza do 24. kolovoza 2019. godine u Novigradu (Dalmatinskom) održana je treća u nizu stručna radionica pod nazivom “Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR 2014-2020. – razmjena iskustava u inicijalnoj fazi provedbe LRSR”, u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i FLAG-a “Tri mora”.

Opširnije
FLAG “Tri mora” sudjelovala u organizaciji stručnog skupa “Novigradska dagnja-održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja”
FLAG “Tri mora” sudjelovala u organizaciji stručnog skupa “Novigradska dagnja-održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja”
  • 15.07.2019.

Stručni skup „Novigradska dagnja – održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja“, peti po redu, održan je 22.lipnja 2019.godine u crkvi sv. Kate u Novigradu s početkom u 20:00h.

Opširnije
Zapošljavanje
Zapošljavanje
  • 20.03.2019.

Natječaj za stručnog suradnika LAGUR-a Tri mora

Opširnije
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
  • 28.05.2018.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«.

Opširnije
Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privremenu obustavu plivaričarskog ribolova za svibanj 2018. godine
Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privremenu obustavu plivaričarskog ribolova za svibanj 2018. godine
  • 07.05.2018.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama.

Opširnije