Aktualno

FLAG “Tri mora” sudjelovala u organizaciji stručnog skupa “Novigradska dagnja-održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja”
FLAG “Tri mora” sudjelovala u organizaciji stručnog skupa “Novigradska dagnja-održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja”
  • 15.07.2019.

Stručni skup „Novigradska dagnja – održivi razvoj ribarstvenog i akvakulturnog područja“, peti po redu, održan je 22.lipnja 2019.godine u crkvi sv. Kate u Novigradu s početkom u 20:00h.

Opširnije
Zapošljavanje
Zapošljavanje
  • 20.03.2019.

Natječaj za stručnog suradnika LAGUR-a Tri mora

Opširnije
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.6. "Diversifikacija i novi oblici prihoda"
  • 28.05.2018.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«.

Opširnije
Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privremenu obustavu plivaričarskog ribolova za svibanj 2018. godine
Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privremenu obustavu plivaričarskog ribolova za svibanj 2018. godine
  • 07.05.2018.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama.

Opširnije
Javni natječaj za prijem u radni odnos u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Tri mora”
Javni natječaj za prijem u radni odnos u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Tri mora”
  • 13.03.2018.

Temeljem članka 39. Statuta Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Tri mora“ (u daljnjem tekstu LAGUR) i Odluke Upravnog odbora LAGUR „Tri mora“ od 08. ožujka 2018., predsjednica LAGUR-a raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU „TRI MORA“

Opširnije
Odluka o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu “Tri mora”
Odluka o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu “Tri mora”
  • 08.01.2018.

Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu “Tri mora” odobreno 14.987.335,76 kn iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH.

Opširnije