Aktualno

Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2.!
Najava Natječaja FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2.!
  • 15.09.2020.

FLAG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku pripreme za objavu Natječaja za Mjeru 1.2."Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" iz LRSR "Tri mora"

Opširnije
Poziv dionicima ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora" za popunjavanje upitnika Ministarstva poljoprivrede!
Poziv dionicima ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora" za popunjavanje upitnika Ministarstva poljoprivrede!
  • 09.09.2020.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga

Opširnije
Javni poziv za inovacije u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru projekta "INVESTINFISH"!
Javni poziv za inovacije u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru projekta "INVESTINFISH"!
  • 17.07.2020.

Objavljen javni poziv AGRRA-e za iskaz interesa mikro, malim i srednjim poduzećima iz sektora ribarstva i akvakulture u sklopu projekta "INVESTINFISH" radi ulaganja i uvođenja inovativnih koncepata u vlastito poslovanje

Opširnije
Održan seminar u okviru projekta Adri.SmArtFish
Održan seminar u okviru projekta Adri.SmArtFish
  • 05.06.2020.

LAGUR "Tri mora" sudjelovao je na stručnom seminaru i prezentaciji u okviru projekta "Adri.SmArtFish" održanom u prostoru HGK u Zadru

Opširnije
Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
  • 28.05.2020.

Dana 26.05.2020. Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" donio je Odluku o ponovnom raspisivanju FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Opširnije
OBAVIJEST! Konzultacije za FLAG Natječaj za Mjeru 2.2.
OBAVIJEST! Konzultacije za FLAG Natječaj za Mjeru 2.2.
  • 28.05.2020.

Konzultacije vezane za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" održati će se na lokaciji LAGUR-a u Posedarju ili putem elektroničke pošte

Opširnije