Aktualno

Održan seminar u okviru projekta Adri.SmArtFish
Održan seminar u okviru projekta Adri.SmArtFish
  • 05.06.2020.

LAGUR "Tri mora" sudjelovao je na stručnom seminaru i prezentaciji u okviru projekta "Adri.SmArtFish" održanom u prostoru HGK u Zadru

Opširnije
Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
  • 28.05.2020.

Dana 26.05.2020. Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" donio je Odluku o ponovnom raspisivanju FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora".

Opširnije
OBAVIJEST! Konzultacije za FLAG Natječaj za Mjeru 2.2.
OBAVIJEST! Konzultacije za FLAG Natječaj za Mjeru 2.2.
  • 28.05.2020.

Konzultacije vezane za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" održati će se na lokaciji LAGUR-a u Posedarju ili putem elektroničke pošte

Opširnije
Obavijest o poništenju Natječaja za Mjeru 2.2. LAGUR-a "Tri mora"
Obavijest o poništenju Natječaja za Mjeru 2.2. LAGUR-a "Tri mora"
  • 26.05.2020.

Donesena Odluka o poništenju FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR „Tri mora"

Opširnije
Novosti!Potpore za privremenu obustavu ribolova -COVID 19
Novosti!Potpore za privremenu obustavu ribolova -COVID 19
  • 20.04.2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo rokove za podnošenje zahtjeva za potporu za privremenu obustavu koćarskog i plivaričarskog ribolova

Opširnije
Novosti! Potpore za akvakulturu Mjera II.10
Novosti! Potpore za akvakulturu Mjera II.10
  • 17.04.2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“.

Opširnije