Zatvoreni natječaji

Obavijest korisnicima - Novi natječaj iz Uprave ribarstva!
  • 23.09.2020.
  • Zatvoren

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo je novi natječaj u okivru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnosti" i mjere I. "Energetska učinkovitosti i ublažavanje klimatskih promjena"

U „Narodnim novinama“, broj 103/20 objavljeni su novi natjećaji Ministarstva poljoprivrede u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnosti" i mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena.

U okivru natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“, predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Za Natječaj je na raspolaganju ukupno 7.625.000,00 eura, od čega 5.718.750,00 eura iz proračuna Europske unije, a 1.906.250,00 eura iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu iznosi 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnik mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice. Ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom. Osim navedenog, ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet kalendarskih godina koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 15. prosinca 2020. godine.

Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći ovdje.

 

U okviru Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“, predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Za Natječaj je na raspolaganju ukupno 2.425.000,00 eura, od čega 1.818.575,00 eura iz proračuna Europske unije, a 606.250,00 eura iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu iznosi 200.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnik mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice. Ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom. Osim navedenog, ribarsko plovilo koje obavlja gospodarski ribolov na moru mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet kalendarskih godina koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 15. prosinca 2020. godine.

Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći ovdje.