Zatvoreni natječaji

Objavljen novi natječaj Ministarstva poljoprivrede
  • 30.12.2019.
  • Zatvoren

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 13. prosinca 2019. godine novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa".

Predmet natječaja su ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" (Narodne novine 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19).

Prihvatljivi korisnici su nadležne lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem koji možete pronaći na sljedećem linku.