Zatvoreni natječaji

Objavljen novi natječaj Uprave ribarstva za Mjeru I.6
  • 20.10.2020.
  • Zatvoren

Ministarstvo poljoprivrede objavilo novi natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.6 "Diversifikacija i novi oblici prihoda"

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva 15. listopada 2020. godine objavilo novi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“ (Narodne novine, br. 111/20).

Predmet potpore su ulaganja/aktivnosti u razvoj komplementarnih djelatnosti ribara, uključujući udičarski odnosno ribolovni turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova, obrazovne aktivnosti o ribolovu i druge komplementarne djelatnosti koje se moraju odnositi na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

Ulaganja/aktivnosti obuhvaćaju:

a) ulaganja u ribarsko plovilo u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga

b) ulaganja/aktivnosti izvan ribarskog plovila u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije i/ili uspostave objekata/zahvata u prostoru i/ili usluga za potrebe razvoja nove djelatnosti, uključujući nabavu radova, roba/opreme i usluga.

Korisnici potpore u okviru ove mjere su ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za najmanje jedno ribarsko plovilo koje ispunjava sljedeće uvjete:

– mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom

– mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije kalendarske godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, ako se Zahtjev za potporu odnosi na segment gospodarskog ribolova na moru

– mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Korisnik mora ispunjavati i druge uvjete propisane natječajem.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 11. siječnja 2021. godine.

Natječaj te pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći ovdje.