Aktualno

Financiranje prirodnog kapitala - NCFF
Financiranje prirodnog kapitala - NCFF
 • 04.05.2022.

HBOR provodi financijski instrument "Financiranje prirodnog kapitala" koji omogućava financiranje projekata očuvanja i održivog korištenja prirodnih resursa

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) provodi financijski instrument Financiranje prirodnog kapitala (eng. NCFF – Natural Capital Financing Facility) koji omogućava povoljno financiranje projekata očuvanja i održivog korištenja prirodnih resursa kao i prilagodbe klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja.

Instrument za financiranje prirodnog kapitala (NCFF – Natural Capital Financing Facility) financijski je instrument koji objedinjuje sredstva Europske investicijske banke i Europske komisije u sklopu programa LIFE – programa
za zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

Namijenjen je financiranju projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala, kao i prilagodbi klimatskim promjenama korištenjem prirodnih rješenja.

Ovi projekti svojim ulagačima donose prihode ili troškovne uštede, što ta ulaganja čini financijski isplativima i dugoročno održivima.

Projekti obuhvaćaju:

 • Zeleno poduzetništvo,

 • Zelenu infrastrukturu,

 • Plaćanje usluga ekosustava,

 • Kompenzacijske mjere otklanjanja šteta u okolišu.

NCFF obuhvaća:

 • poljoprivredu i održivo šumarstvo

 • ribarstvo i akvakulturu

 • turizam

 • graditeljstvo

Primjere projekata možete pronaći ovdje

Subjekti kojima je ovaj instrument namijenjen:

 • općina ili grad koji teži postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i općenito ugodnije i atraktivnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje?

 • poduzetnik, malo poduzeće, poljoprivrednik ili ribar koji istražuje kako prirodnim rješenjima poboljšati kvalitetu i rezultate svojih projekata, smanjiti troškove ili ostvariti nove prihode, nadoknaditi negativan utjecaj svog poslovanja na okoliš?

Niže se nalazi prezentacija s pregledom mogućnosti financiranja za aktivnosti i ulaganja koje se odnose na sektor ribarstva, akvakulture i turizma, kao što su:

 • Diverzifikacija ribolovnih aktivnosti pokretanjem ribolovnog turizma
 • Održiva akvakultura - razvoj školjkarstva
 • Razvojni projekti korištenja selektivnijih ribolovnih alata, te brandiranje, marketing i tržišni plasman ostvarenog ulova po premijskoj cijeni, na tržištima koja vrednuju takve proizvode
 • Akvakultura - ekstenzivni uzgoj na ribnjacima važnim za ornitofaunu
 • Druga ulaganja direktno povezana s  proizvodnjom kojom se doprinosi NCFF ciljevima, sve s ciljem osiguranja održivosti i/ili unapređenja stabilnosti i uspješnosti poslovanja (npr. purifikacijski centri, mrjestilišta i dr.).
 • Razvoj eko-turističke ponude temeljene na interpretaciji očuvane prirodne baštine
 • Razvoj ponude pustolovnog turizma s integriranom interpretacijom očuvane prirodne baštine
 • Razvoj agroturističke ponude s integriranim elementima interpretacije, promocije i plasmana prirodne baštine i tradicijske poljoprivredne proizvodnje u skladu s prirodom
 • Hortikulturno uređenje i uspostava zelenog okoliša u turističkim zonama i na parcelama s turističkim kapacitetima (hoteli, turistička naselja, kampovi, i dr.)
 • Ostali inovativni projekti u sektoru ribarstva i turizma, a kojima se doprinosi jačanju prirodnog kapitala i/ili očuvanju i održivom korištenju bioraznolikosti, i otpornosti / prilagodbi na klimatske promjene

Prezentaciju možete preuzeti ovdje

Više informacija možete pronaći na stranici HBOR-a (Hrvatske banke za obnovu i razvitak) https://www.hbor.hr/tema/financiranje-prirodnog-kapitala-ncff/

Ujedno možete kontaktirati i FLAG "Tri mora" radi konzultacija i pomoći.