Aktualno

Godišnjica osnivanja LAGUR-a "Tri mora"!
Godišnjica osnivanja LAGUR-a "Tri mora"!
  • 30.01.2023.

LAGUR "Tri mora" bilježi 7 godina poslovanja

U siječnju 2016. godine osnovana je Udruga Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Tri mora". Osnivačka sjednica Skupštine održana je 12. siječnja 2016. godine dok je Udruga status pravnog subjekta stekla upisom u Registar Udruga RH dana 29.01.2016. godine.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER pristupa čiji se koncept temelji na osobitostima lokalnog područja i izradi lokalne strategije prema principu „odozdo prema gore“, znači pristupa koji okuplja i potiče lokalne dionike.

LAGUR "Tri mora" prvotno je osnovan za područje sedam Jedinica lokalne samouprave; Grada Obrovca i Općina Jasenice, Novigrada, Posedarja, Poličnika, Ražanca i Starigrada. Tijekom višegodišnjeg rada prepoznata je potreba za širenjem područja temeljem čega Skupština u 2022. godini donosi Odluku o proširenju ribarstvenog područja na četiri nove jedinice: Općinu Vrsi, Kolan i Povljanu te Grad Pag.

Vizija LAGUR-a "Tri mora" je aktivno uključivanje lokalnih dionika u razvoj lokalne zajednice te pružanje mogućnosti rješavanja egzistencijalnih problema održivim i odgovornim gospodarenjem na području LAGUR-a Tri mora.

U cilju boljeg poslovanja i dostupnosti svim svojim članovima odlučeno je da se u Općini Ražanac osnuje i Podružnica LAGUR-a "Tri mora".

Tijekom proteklih 7 godina rada i poslovanja LAGUR-a "Tri mora" koje je vezano za provedbu programskog razdoblja 2014-2020 godina izrađena je Lokalna razvojna strategije za ribarstveno područje LAGUR-a Tri mora te je u okviru iste raspisano 10 natječaja u okviru četiri mjere namijenjene dionicima iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora radi plasiranja projekata od značaja za gospodarski rast i razvoj naših loklanih ribarstvenih zajednica. Natječaji su polučili odlične rezultate te je FLAG zaprimio 28 projektnih prijava, od čega je trećina projekata uspješno završena i sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Za preostale projektne prijave provedba je još uvijek u tijeku te radosno iščekujemo završetak projektnih aktivnosti tijekom tekuće godine, a o čemu su rezultati dostupni na službenim stranicama LAGUR-a Tri mora te na društvenim mrežama.

Osim monitoringa projekata prijavljenih za programsko razdoblje 2014-2020 godina u tijeku su i pripreme i planovi za novo programsko razdoblje 2021-2027 te je nedavno odobren i novi Program za ribarstvo i akvakulturu.

Povodom godišnjice osnivanja LAGUR-a "Tri mora" želimo zahvaliti svim članovima na angažmanu i djelovanju u Udruzi bez čega ne bi bilo moguće postići odlične rezultate i plasirati sredstva dionicima našeg ribarstvenog područja!