Aktualno

Izvješće o međunarodnom FARNET seminaru
Izvješće o međunarodnom FARNET seminaru
  • 14.12.2021.

Uspješno održan međunarodni FARNET seminar za FLAG-ove

Održan je posljednji FARNET seminar za FLAG-ove putem online platforme u trajanju  od 16. do 18. studenog 2021. godine.

Svrha seminara je pomoć  FLAG-ovima u kreiranju novih strategija za razdoblje 2021.-2027. te pronalaženju novih inovativnih rješenja u cilju pomoći obalnim zajednicama u suočavaju sa nepredviđenim situacijama i izazovima. Na seminaru je sudjelovalo preko 180 sudionika iz 20 zemalja, od čega gotovo 140 predstavnika FLAG-ova.

Seminar je  otvorio Felix Leinemann, voditelj odjela DG MARE za sektor plave ekonomije, akvakulturu i prostorno planiranje mora. U svom uvodnom govoru istaknuo je kao najveći prioritet Europske unije otpornost obalnih područja u kojima živi jedna trećina Stanovništvo Europe. U dokumentu Europske komisije naziva "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EMPTY ON A NEW APPROACH FOR A SUSTAINABLE BLUE ECONOMY IN THE EU TRANSFORMING THE EU'S BLUE ECONOMY FOR A SUSTAINABLE FUTURE" odnosno Komunikacija Komisije o novom pristupu za održivo plavo gospodarstvo u EU (objavljenom u svibnju 2021.) posvećen je značajan dio obalnoj otpornosti, a države članice planiraju dodijeliti značajan udio aktivnostima oporavka i  otpornosti u obalnim područjima. 

Voditelj tima Jedinice za podršku FARNET-a, Monica Veronesi, predstavila je program seminara i pojasnila pojam otpornosti kao sposobnost odoljeti, apsorbirati i oporaviti se od ili uspješno se prilagoditi nevolji ili promjeni. Istaknula je tri glavne i međusobno povezane vrste otpornosti: ekonomska, ekološka i društvena, navodeći za svaku nekoliko primjera na koji način FLAG-ovi mogu pomoći svojim zajednicama postati otporniji. Održano je nekoliko interaktivnih vježbi sudionika u kojima su pozvani da se izjasne kako oni shvaćaju pojam "otpornost". Najčešći odgovor bio je povezan sa sposobnošću prilagodbe dok su druge ideje uključivale su otpor, fleksibilnost, inovativnost, kreativnost, znanje i otvorenost. Od sudionika se također tražilo da procijene ranjivost svojih lokalnih zajednica na različite vrste izazova. Prema dostavljenim odgovorima proizlazi da su obalna područja najranjivija na izazove povezane sa starenjem stanovništva, iscrpljivanjem ribljeg fonda i globalnim zatopljenjem, te relativno manje osjetljiva na onečišćenje, COVID-19 ili poremećaj opskrbnih lanaca i tržišta.

U prvom dijelu Seminara predstavljeni su inovativni projekti iz proteklog razdoblja 2014. – 2020. i njihovoh značaj i doprinos izgradnji ekonomske, socijalne i ekološke otpornosti u područjima FLAG-a. 

U drugom dijelu Seminar je ponudio FLAG-ovima priliku za razmjenu znanja i iskustva te pripremu za budućnost, s posebnim naglaskom na temama koje uključujući digitalizaciju, društvene inovacije i biološku raznolikost. 

Kombinirano, Seminar je istaknuo alate, stare i nove, za FLAG-ove za što kvalitetniju prilagodbu i pripremu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2021.-2027., a u skladu s budućim izazovima i prilikama povezanim s Plavom ekonomijom.

Više informacija o seminaru dostupno je na ovoj poveznici