Aktualno

Javni natječaj za prijem u radni odnos u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Tri mora”
Javni natječaj za prijem u radni odnos u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Tri mora”
 • 13.03.2018.

Temeljem članka 39. Statuta Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Tri mora“ (u daljnjem tekstu LAGUR) i Odluke Upravnog odbora LAGUR „Tri mora“ od 08. ožujka 2018., predsjednica LAGUR-a raspisuje: JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU „TRI MORA“

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU „TRI MORA“

Administrativni referent/ica za pripremu, animaciju, provedbu i kontrolu LAGUR natječaja, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Tri mora“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, puno radno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca.

Mjesto rada: Posedarje, Nikole Tavelića 11, 23 242 Posedarje

Uvjeti:

 • Razina obrazovanja min. viša ili prvostupanjska, odnosno stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pravnog ili ekonomskog smjera;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail);
 • položen vozački ispit B kategorije.
 • poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost):
 • iskustvo u pisanju i provođenju EU projekata (nije uvjet već prednost)

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem biti će pozvani na testiranje i intervju. O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte. Kod provedbe testiranja i intervjua tražit će se poznavanje Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za razdoblje 2014.-2020., poznavanje mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu „Tri mora“ za razdoblje 2014-2020, znanje engleskog jezika, te motivacija i proaktivnost.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis;
 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokaz o radnom stažu;
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole);
 • ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti i/ili iskustva.
 • kontakt podaci

Prijave na natječaj podnose se do 23. ožujka 2018. godine do 12:00 sati na adresu:

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora, Nikole Tavelića 11, 23 242 Posedarje uz napomenu – Natječaj za prijam u radni odnos – NE OTVARAJ.

ili na e-mail

tri3mora@gmail.com

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sve prijave moraju biti zaprimljene do 23. ožujka 2018.. godine do 12:00 sati u ured LAGUR-a bez obzira na način dostave. LAGUR zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata. U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti g. Ante Miletić na e-mail: tri3mora@gmail.com ili na broj mobitela 095/820-8421.

Opis poslova i zadataka Administrativnog referenta LAGUR Tri mora; izvršava poslove sukladno uputama Voditelja i to:

 • administrativne i stručne poslove u vezi poslovanja ureda LAGUR-a
 • pomaže u pripremama i izvršavanju;
  • Sjednicama tijela LAGUR-a
  • Odluka Skupštine i Upravnog odbora,
  • Stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a,
 • prati, priprema i provodi natječaje sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranje i provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
 • priprema LAGUR natječaja i animacija dionika prije objave LAGUR natječaja,
 • ocjenjivanje, provedba i kontrola pristiglih projektnih aplikacija LAGUR natječaja
 • priprema, provodi i sudjeluje na edukacijama, radionicama i dr.,
 • pruža pomoć i savjetovanje dionicima sa područja LAGUR-a,
 • surađuje sa JLS članicama LAGUR-a, drugim udrugama, ustanovama i ostalim potencijalnim partnerima u provođenju aktivnosti LAGUR-a,
 • surađuje sa vanjskim knjigovodstvenim servisom,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela LAGUR-a te voditelja LAGUR-a. O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAGUR-a, Administrativni referent odgovara Voditelju, odnosno predsjedniku LAGUR-a

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx