Aktualno

Javni poziv za inovacije u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru projekta "INVESTINFISH"!
Javni poziv za inovacije u sektoru ribarstva i akvakulture u okviru projekta "INVESTINFISH"!
  • 17.07.2020.

Objavljen javni poziv AGRRA-e za iskaz interesa mikro, malim i srednjim poduzećima iz sektora ribarstva i akvakulture u sklopu projekta "INVESTINFISH" radi ulaganja i uvođenja inovativnih koncepata u vlastito poslovanje

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) objavila je dana 13.07. 2020. godine javni poziv za mikro, mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Zadarskoj županiji koja djeluju u sektoru ribartsva i akvakulture, a žele povećati svoju inovacijsku sposobnost.

Javni pozi raspisan je u okviru projekta “Boosting INVESTments inINnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain – INVESTINFISH”. Projekt je financiran od strane Europske Unije (u daljnjem tekstu EU) u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa usmjerenih na stjecanje inovacijskih usluga.

Projektom INVESTINFISH implementirat će se pilot akcije koje će omogućiti skupini poduzeća iz sektora ribarstva i akvakulture u 6 pilot-područja u Italiji i Hrvatskoj kreiranje personaliziranog plana zasnovanog na tehnološkoj dijagnozi i inovacijskim scenarijima za poboljšanje konkurentnosti i vlastitog potencijalnog pozicioniranja na tržištu.

Svrha javnog poziva AGRRA-e je identificirati 8 gospodarskih subjekata sa sjedištem u Zadarskoj županiji koja djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture te su spremna povećati svoju inovacijsku sposobnost definiranu kao sposobnost organizacije za sustavno poduzimanje aktivnosti kojevode stvaranju i razvitku inovacija.

Postupak odabira gospodarskih subjekata kao korisnika te specijaliziranih stručnjaka koji će pružati usluge korisnicima odvija se u dvije faze, na način da se u prvoj fazi Javnim pozivom odabiru gospodarski subjekti kao korisnici, dok se u drugoj fazi nabavljaju specijalizirani stručnjaci koji će pružati usluge korisnicima, a prema iskazanim interesima i potrebama korisnika sukladno pravilima jednostavne nabave i/ili javne nabave.

Poziv je otvoren do 07. kolovoza 2020. godine.

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, uvjeti za prijavu, tekst javnog poziva i obrazac za iskaz interesa dostupni su na mrežnoj stranici AGRRA-e