Aktualno

Najava 2. natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 1.2.
Najava 2. natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 1.2.
  • 25.11.2020.

FLAG "Tri mora" obavještava sve zainteresirane prijavitelje da su u tijeku pripreme za objavu 2. Natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribartsva i akvakulture" iz LRSR Tri mora

FLAG "Tri mora" raspisao je dana 01.10.2020. prvi natječaj u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" iz LRSR Tri mora koji je namijenjen gospodarskom sektoru ribarstva vezano za ulaganja u uzgajališta u akvakulturi, te ulaganja u plovilo i izvan plovila.

Obzirom na kompleksnost Mjere i prihvatljivih korisnika odlučeno je da se raspiše i drugi natječaj u okviru Mjere 1.2. te su u tijeku posljednje pripreme FLAG "Tri mora" za raspisivanje 2. Natječaja za Mjeru 1.2.. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" u okviru Strateškog cilja 1. Lokalne razvojne strategije u ribarstvu "Tri mora". U okviru drugog natječaja prihvatljive aktivnosti odnose se isključivo na gospodarske subjekte koji se bave preradom proizvoda ribarstva te ugostitelje-prve kupce ribe.

Područje FLAG-a Tri mora karakterizira dugogodišnja tradicija ribarstva i snažan lokalni identitet vezan uz ribarsko nasljeđe što potvrđuju podatci obrađeni u analizi stanja. Intervencijama u okviru ovog cilja želi se ojačati konkurentnost i održivost sektora ribarstva sa direktnim unaprjeđenjem infrastrukture kao i razvoj proizvoda i modernizacija sredstava za rad subjekata u ribarstvu. Mjera 1.2. poduprijeti će aktivnosti koje će rezultirati jačanjem kapaciteta poduzetnika u ribarstvu i akvakulturi. Mjerom će se potaknuti korisnike u primjeni inovacija (novih tehnologija i materijala) posebno usmjerenih energetskoj učinkovitosti ili smanjenju utjecaja na okoliš, unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta, kako bi se unaprijedio razvoj poduzetnika s tehnološkog gledišta u cilju unaprjeđenja održivosti poslovanja.. Ulaganja u prerađivačke djelatnosti povećati će održivost i konkurentnost na tržištu te omogućiti razvoj novih proizvoda ribarstva i akvakulture te adekvatno zbrinjavanje ili obradu nusproizvoda nastalih prilikom prerade ili onih koji ne mogu biti namijenjeni ljudskoj prehrani.

FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.2. raspisati će se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020) i Smjernicama za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

FLAG natječajem detaljno će se definirati predmet, svrha, iznos raspoloživih sredstava, uvjeti prihvatljivosti projekta, nositelja projekta, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te kriteriji odabira, s pratećom dokumentacijom, detaljan postupak odabira projekata, visina i intenzitet potpore s jasno definiranim kriterijima uvećanja, ako je primjenjivo, način, uvjeti i rokovi prijave projekta, rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova te popis priloga i obrazaca.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" odnositi će se na  sljedeće kategorije ulaganja;

  1. Ulaganja u građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje i/ili skladištenje proizvoda ribarstva i/ili akvakulture u svrhu modernizacije poslovanja i unaprjeđenja sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
  2. Ulaganja u opremanje objekata ugostitelja – prvih kupaca ribe: nabava opreme i/ili IKT rješenja i/ili sustava za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje ;
  3. Ulaganja u nabavu i/ili opremanje specijaliziranih vozila (npr. hladnjača) u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Promidžbene aktivnosti

Nositelji moraju ispunjavati i druge uvjete koji će detaljno biti propisani FLAG Natječajem.

O svim važnim informacijama vezanim za objavu natječaja zainteresirani korisnici s FLAG područja biti će obaviješteni putem mrežne stranice FLAG -a "Tri mora".