Aktualno

Najava Natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
Najava Natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2.!
  • 19.07.2021.

U tijeku su pripreme FLAG-a "Tri mora" za raspisivanje drugog natječaja u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora

Predmet ovog 2. FLAG natječaja u okviru Mjere 2.2. je dodjela javne potpore u okviru odobrene LRSR, čija je svrha potpora valorizaciji, zaštiti i promociji kulturne i maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 204.490,13 EUR ( 1.543.287,01 HRK).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

  1. Opremanje javnih prostora za predstavljanje/interpretaciju maritimne baštine i turističko posjećivanje područja; opremanje/restauracija predmeta/objekata/nosača/plovila i sl. vezanih za lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu; tematske staze, dječja igrališta;
  2. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; izrada relevantnih studija, dokumenata i istraživanja povijesti u području ribarske/pomorske tradicije i baštine, organizacija izložbi, dizanje svijesti javnosti o baštini, uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT rješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl. radi diseminacije znanja, vještina, načina ponašanja i običaja;
  3. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
  4. Edukativne aktivnosti o značaju i potrebi očuvanja maritimne baštine te lokalne gastronomije i proizvoda zasnovanih na tradiciji ribarstva i akvakulture te važnosti konzumacije ribljih proizvoda;
  5. Promidžbene aktivnosti

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe 2.FLAG natječaja za Mjeru 2.2. su:

Gospodarski subjekti iz sektora ribarstva sukladno Čl. 2, točki f) Pravilnika o provedbi LRSR u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je primjenjivo); gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva u rangu (kategoriji) mikro, malih i srednjih poduzetnika (ako je je primjenjivo); poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo); javna ustanova; odgojno-obrazovna ustanova; Jedinica lokalne samouprave; komunalno poduzeće; turistička zajednica; organizacija civilnog društva (Udruga u ribarstvu/ Udruga izvan sektora ribarstva, Zaklada)

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika i druge informacije o uvjetima i obvezama nositelja biti će propisani natječajem.