Aktualno

Novi FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. !
Novi FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. !
  • 15.03.2023.

FLAG "Tri mora" raspisao je 3. FLAG Natječaj za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture"

Obaviještavamo korisnike FLAG natječaja da je 15.03.2023. raspisan 3. po redu FLAG Natječaj u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi nositelji u okviru Mjere 2.2. su turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave i udruge.

Prihvatljive aktivnosti natječaja su:

  1. Aktivnosti vrednovanja i zaštite maritimne baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja; uvođenje inovativnih sustava interpretacije (IKT[1] rješenja i sl.), izrada knjiga, publikacija, brošura i sl.
  2. Organizacija manifestacija/sajmova i sl. događanja s ciljem vrednovanja i promocije maritimne baštine i gastronomije zasnovane na proizvodima ribarstva i akvakulture, uključujući najam i /ili nabavu opreme za provedbu manifestacija;
  3. Promidžbene aktivnosti

 

Detaljni uvjeti i obveze za korisnike dostupni su ovdje

Rok za podnošenje prijava započinje 23.03.2023. dok posljednji dan roka za podnošenje prijava pada na 24.04.2023.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom 2. FLAG natječaju iznosi  54.386,86 EUR.