Aktualno

Obavijest! Povećanje iznosa potpore projektima odobrenim na FLAG Natječajima.
Obavijest! Povećanje iznosa potpore projektima odobrenim na FLAG Natječajima.
  • 13.09.2022.

Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN, br. 74/2022) radi reguliranja povećanja iznosa potpore odobrenim projektima na FLAG Natječajima

Obavijest korisnicima FLAG mjera!

Ministarstvo poljoprivrede usvojilo je 10. lipnja 2022. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN, br. 74/2022). Pravilnikom je omogućeno povećanje iznosa potpore po projektu uz ispunjenje uvjeta iz Priloga IV. Pravilnika te isključivo zbog povećanja troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijena materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme.

U nastavku donosimo uvjete koji trebaju biti zadovoljeni da bi se odobrenjem promjene u operaciji ujedno dodijelio i veći iznos potpore nego je dodijeljeno odlukom o dodjeli sredstava;

1. za trošak koji je predmet promjene je donesena odluka o dodjeli sredstava, ali za isti nije podnesen zahtjev za isplatu

2. u okviru FLAG natječaja u sklopu kojega je projekt/operacija koja je predmet promjene odobren/a nije bilo odbijenih prijava/zahtjeva za potporu radi nedostatnosti raspoloživih sredstava

3. ukupni iznos inicijalno dodijeljene potpore za projekt/operaciju i dodatne potpore uslijed promjene ne prelazi najviši iznos potpore za projekt/operaciju propisan FLAG natječajem (ako je propisan). Iznimno, ukupni iznos može biti viši od najvišeg iznosa po projektu propisanog FLAG natječajem u sljedećim slučajevima:

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljena i odobrena samo jedna prijava/projekt ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, a koji svi udovoljavaju uvjetima broj 1 i 4 ili

– ako je u okviru toga FLAG natječaja zaprimljeno i odobreno više prijava/projekata, pri čemu ne udovoljavaju svi uvjetima broj 1 i 4, pod uvjetom da za one projekte koji ne udovoljavaju uvjetima 1. i 4. kod inicijalne dodjele potpore iznos potpore nije umanjen do najvišeg iznosa propisanog FLAG natječajem već iznos dodijeljene potpore podrazumijeva iznos izračunat primjenom intenziteta potpore na ukupne prihvatljive troškove

4. promjena u projektu/operaciji je uzrokovana povećanjem iznosa troška radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme

5. promjena se odnosi na povećanje troškova nabave roba (opreme) i radova radi povećanja cijene materijala i/ili nedostupnosti opreme/dijelova opreme (ne odnosi se na troškove usluga kao što su intelektualne i slične usluge, kao i opći troškovi)

6. promjena mora biti potkrijepljena odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom:

u slučaju neobveznika javne nabave: tri (nove) ponude, za sve nabave, neovisno o vrijednosti

u slučaju obveznika javne nabave: podatak o novoj procijenjenoj vrijednosti nabave potkrijepljen dokumentacijom iz istraživanja tržišta, npr. informativnim ponudama (u slučaju kada još nije proveden postupak nabave) odnosno dokumentacija iz provedenog postupka nabave iz koje je vidljivo da je vrijednost veća od procijenjene radi povećanja cijena (u slučaju kada je postupak proveden)

Napomena:

Molimo sve Korisnike Mjera FLAG-a Tri mora da se obrate djelatnicima ureda radi dobivanja relevantnih i pravovremenih informacija o proceduri, uvjetima i načinu ostvarenja većeg iznosa potpore za projekte odobrene na FLAG Natječaju! Naši kontakti dostupni su na mrežnoj stranici FLAG-a.