Aktualno

Obavijest! Produljenje roka za prijave na natječaj za Mjeru 2.2.
Obavijest! Produljenje roka za prijave na natječaj za Mjeru 2.2.
  • 15.04.2020.

Upravni odbor LAGUR-a "Tri mora" donio Odluku o produljenju roka za prijave na natječaj u okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora"

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 15. travnja 2020. godine donesena je  Odluka ID_F3M-02-006, UB_03-20-3 o usvajanju Izmjena Odluke o usvajanju teksta natječaja, priloga natječaja, obrazaca, kontrolnih listi i dr. internih procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ iz LRSR „Tri mora“ u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijave na natječaj, time da se isti produljuje do 01. lipnja 2020. godine. 

Za više informacija pogledati rubriku aktivni natječaji