Aktualno

Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 1.2.
Objavljen novi Natječaj FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 1.2.
  • 01.10.2020.

Upravni odbor FLAG-a "Tri mora" usvojio je odluku o raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akavakulture" iz LRSR Tri mora

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a "Tri mora" održanoj 25. rujna 2020. godine usvojena je Odluku ID_F3M-02-009, UB_03-20-6 o usvajanju procedura natječaja te raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" iz LRSR "Tri mora" sa svrhom jačanja konkurentnosti gospodarskog sektora ribartsva i akvakulture na ribarstvenom području FLAG-a Tri mora. Ribarstveno područje obuhvaća područje sedam jedinica lokalne samouprave.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. iznose 466.400,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od  3.519.920,80 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 265.005,96 EUR u kunskoj protuvrijednosti 2.000.000,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti 3.773,50 HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti  377.350,00 HRK.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Detaljne informacije o natječaju i prihvatljivosti nositelja te uvjetima koje treba zadovoljiti prijava na natječaj za Mjeru 1.2. možete pronaći ovdje