Aktualno

Odobren novi Program za ribarstvo i akvakulturu vrijedan 2,6 milijardi kuna!
Odobren novi Program za ribarstvo i akvakulturu vrijedan 2,6 milijardi kuna!
  • 05.12.2022.

Europska komisija odobrila je u utorak, 29. studenog 2022. godine novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027

Europska komisija odobrila je novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. kojim je hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture na raspolaganje stavljeno ukupno 2,6 milijardi kuna, od čega 1,8 milijardi kuna iz europskog proračuna i  783 milijuna kuna iz proračuna Republike Hrvatske.

Kroz novi Program je predviđena provedba mjera potpore usmjerenih prije svega na podršku provedbi Zajedničke ribarstvene politike, kroz potporu mjerama upravljanja i usklađivanju sa zahtjevima koje ista postavlja, pri tome uvažavajući specifične ciljeve Republike Hrvatske.

Više informacija o novom Programu dostupno je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/odobren-novi-program-za-ribarstvo-i-akvakulturu-vrijedan-2-6-milijardi-kuna/5813 i https://euribarstvo.hr/