Aktualno

Održana 3. LMH radionica u Novigradu (dalmatinskom) u organizaciji FLAG-a “Tri mora” i LEADER mreže Hrvatske
  • 26.08.2019.

U razdoblju od 21. kolovoza do 24. kolovoza 2019. godine u Novigradu (Dalmatinskom) održana je treća u nizu stručna radionica pod nazivom “Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR 2014-2020. – razmjena iskustava u inicijalnoj fazi provedbe LRSR”, u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i FLAG-a “Tri mora”.

U razdoblju od 21. kolovoza do 24. kolovoza 2019. godine u Novigradu (Dalmatinskom) održana je treća u nizu stručna radionica pod nazivom “Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR 2014-2020. – razmjena iskustava u inicijalnoj fazi provedbe LRSR”, u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i FLAG-a “Tri mora”. Radionica je održana u prostorijama Zavičajnog muzeja u Novigradu te je obuhvaćen i obilazak dijela područja FLAG-a “Tri mora”.

Svrha održavanja stručne radionice je jačanje kapaciteta Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu te prilagodba poslovanja novoj zakonskoj regulativi.

Prvog dana radionice sudionici su razmijenili iskustva vezana za pripremu i provedbu natječaja, iznijeli aktualne probleme i konstruktivne prijedloge za unaprjeđenje rada i djelovanja lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

Među aktualnim temama radionice bilo je i održivo korištenje i upravljanje bioresursima, a o čemu je više izloženo tijekom obilaska područja i terenske radionice na području rijeke Zrmanje, koja ima status značajnog krajobraza. Cijeli tok rijeke je zaštićen kao područje ekološke mreže Natura 2000 HR2000641 Zrmanja, a sam estuarij je dio područja HR4000030 Novigradsko i Karinsko more.

Drugi dio radionica odnosio se na primjere dobre prakse u poslovanju lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu te suradnje sa lokalnim razvojnim dionicima u provedbi LRSR.

U drugome dijelu raspravljalo se i o novostima u Zakonskoj regulativi, Zakonu o sprečavanu pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19), Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) te pripadajućim podzakonskim propisima i dr. aktima.

Posljednjeg dana održavanja aktivnosti sudionici su mogli prisustvovati i i četvrtom po redu Festivalu Nature i Kulture, održanom u Novigradu, čiji je cilj promocija i prezentacija zaštićenih i Natura 2000 područja, a osobito Novigradskog i Karinskog mora te njihove okolice, stanovnika, promocija kulturne i tradicijske baštine, te podrška ekonomiji lokalne zajednice. Natura 2000 je program stvoren s ciljem očuvanja europske bioraznolikosti i okoliša te stavljanja naglaska na razvijanje ekološke svijesti.

Na radionici je, na zadovoljstvo organizatora, sudjelovalo 60-tak predstavnika FLAG-ova, LAG-ova, i dr. članova LEADER mreže iz svih krajeva Hrvatske, što je uvelike rezultiralo i korisnim zaključcima neophodnim za daljnji kvalitetan rad i djelovanje lokalnih akcijskih grupa (FLAG/LAG).