Aktualno

Održane radionice za zainteresirane korisnike Mjere 1.1.
  • 27.01.2020.

U Novigradu i Obrovcu održano je predstavljanje 1. LAGUR natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora"

LAGUR "Tri mora" održao je predstavljanje Natječaja za Mjeru 1.1. u srijedu 22. siječnja 2020. godine u prostorijama Općine Novigrad na adresi Trg kralja Tomislava 1 s početkom u 13:00 sati te u petak 24. siječnja 2020. godine s početkom u 10:00 sati  u prostorijama Doma kulture Obrovac.

Voditeljica LAGUR-a "Tri mora" Marija Sjauš Baždarić održala je kratku prezentaciju Natječaja za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" i upoznala zainteresirane sudionike s osnovnim aktivnostima koje će se poticati bespovratnim sredstvima, prihvatljivim nositeljima, partnerima, troškovima i drugim relevantnim informacijama vezanim za prijavu na natječaj za Mjeru 1.1.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture i potporu razvoju kratkih lanaca opskrbe na ribarstvenom području ovog LAGUR-a "Tri mora".

Prvi dan za prijave na Natječaj za Mjeru 1.1. počinje teći 27. siječnja 2020. godine i traje do 03.04.2020. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. iznose 673.200,00 EUR odnosno 5.080.640,40 HRK.

Nakon predstavljanja natječaja održana je besplatna Radionica osnova pisanja projekata financiranih sredstvima EU-a i projekata iz područja ruralnog razvoja u sklopu projekta AlterNET  – Edukacijom i umrežavanjem do zaposlenja na ruralnom području  u organizaciji Udruge Eko-Zadar u suradnji s Razvojnom agencijom Zadarske županije (AGGRA).

Edukaciju su održali Nives Rogoznica, voditeljica projekta iz udruge „Eko-Zadar“ i Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju u Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).

Za sve zainteresirane prijavitelje na natječaj koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na radionicama predstavljanja Mjere 1.1. LAGUR "Tri mora" objavio je na internet stranicama uredovno vrijeme za konzultacije.

U prilogu možete preuzeti prezentaciju za Mjeru 1.1.

Prezentacija Mjera 1.1