Aktualno

Poziv dionicima ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora" za popunjavanje upitnika Ministarstva poljoprivrede!
Poziv dionicima ribarstvenog područja FLAG-a "Tri mora" za popunjavanje upitnika Ministarstva poljoprivrede!
  • 09.09.2020.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga

U tijeku je proces izrade strateških dokumenata Ministarstva poljoprivrede koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane, članove FLAG-a "Tri mora" i sve dionike ribarstvenog područja "Tri mora" da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.