Aktualno

Poziv na sastanak dionika u segmentu malog priobalnog ribolova!
Poziv na sastanak dionika u segmentu malog priobalnog ribolova!
  • 03.11.2021.

U okviru projekta Adri.SmArt.Fish., u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, u Zadru organiziran sastanak predstavnika sektora ribarstva u segmentu malog priobalnog ribolova

Pozivaju se zainteresirani dionici sektora ribarstva u segmentu malog priobalnog ribolova da sudjeluju na sastanku koji će se održati u petak 05.11.2021. godine s početkom u 10:00 sati na adresi Put Murvice 16 u Zadru (Udruženje obrtnika Zadar) u okviru projekta Adri.SmArt.Fish. (Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti).

Projekt pod nazivom „Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“ (engl. „Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery along the Adriatic coasts, in a context of sustainability“, akronim: Adri.SmArtFish) se provodi u sklopu INTERREG suradnje V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020 s predviđenim trajanjem od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. (30 mjeseci), a trenutno je rok trajanja produžen do kraja 2021. godine, zbog pandemije COVID-19. Proračun projekta iznosi 3.242.230,50 EUR, a podijeljen je između 10 institucija/regija/županija iz obje zemlje i to Regiju Veneto (vodeći partner), regije Friuli-Venezia Giulia, Emilia – Romagna i Marche s talijanske strane, te županije Istarska, Primorsko-goranska, Zadarska s hrvatske strane.

Glavni cilj projekta je osnaživanje uloge malih priobalnih ribara kao važnih čimbenika sektora ribarstva kroz niz aktivnosti koje su usmjerene prema postizanju dugotrajne održivosti korisne za okoliš, dugoročnu profitabilnost i povećanje dodane vrijednosti proizvoda ribarstva, nove tržišne opcije, udruživanje ribara s obje strane Jadranskog mora u administrativnom, znanstvenom i sektorskom smislu.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, je za potrebe provedbe projekta Adri.Smart.Fish (radnog paketa 5), koji uključuje uspostavu organiziranog preko- graničnog udruženja malih priobalnih ribara, izvršila uvid i analizu postojećih pravnih propisa RH koji predviđaju različite oblike udruživanja ribara i mogućnosti njihove prekogranične suradnje. Projektom je predviđeno da se udruženje sastoji od dva nacionalna udruženja koja su registrirana u svakoj od država partnera, u Republici Italiji i Republici Hrvatskoj. 

Na području Europske Unije, ali i na globalnoj razini, mali priobalni ribolov (eng. small-scalecoastal fishing SSF) predstavlja važan segment morskog ribarstva, ne samo u pogledu kulturološkog značaja, odnosno društveno-ekonomske strukture i tradicije obalnih ribarskih zajednica, već i iz motrišta održivosti, prvenstveno rasta i zapošljavanja. Prepoznat je na globalnim i regionalnim upravljačkim razinama kao važna karika u ostvarivanju plavog rasta („Blue growth“). Plavi rast je dugoročna strategija održivog gospodarskog razvoja te kreiranje poslovnih prilika i otvaranje novih radnih mjesta u gospodarskim sektorima ribarstva iakvakulture te je Prvi stup Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).  Prema EU definiciji, mali priobalni ribolov je segment ribarske flote koji obuhvaća plovila manja od 12m dužine preko svega i koja ne koriste povlačne alate. Više o izazovima malog priobalnog ribolova i ciljevima projekta možete pronaći ovdje.

Dnevni red sastanka vezan je za Aktivnost 5.1 Osnivanje prekograničnog udruženja operatora malog priobalnog ribolova. Dnevni red sastanka dostupan je ovdje.

Pozivamo sve subjekte iz gospodarskog sektora ribarstva u segmentu malog priobalnog ribolova da se odazivu na interni sastanak Ministarstva poljoprivrede!