Aktualno

Projektne aktivnosti na FLAG području!
Projektne aktivnosti na FLAG području!
  • 29.06.2022.

U okviru raspisanih jedanaest natječaja FLAG-a "Tri mora" pristiglo je ukupno 28 projektnih prijava

FLAG "Tri mora" raspisao je ukupno 11 natječaja u okviru četiri Mjere iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu "Tri mora" te je na zadovoljstvo svih nas započela provedba projekata, odnosno dio projekata je proveden i podneseni zahtjevi za isplatama te su uspješno refundirana utrošena sredstva.

Rad FLAG-a "Tri mora" kao i sve projektne prijave financirani su sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Mjeru III.3.'' Provedba strategije lokalnog razvoja –operacije koje podupiru FLAG-ovi ''.

U okviru Mjere 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR "Tri mora" istaknuli bi smo

- da je uspješno realiziran projekt nositelja Općina Novigrad radi nabave kamionske dizalice za istezanje ribarskih plovila 

      Ukupno dodijeljeni iznos potpore 1.358.460,00 HRK

 

- da je u završnoj fazi projekt izgradnje ribarnice u mjestu Ražanac nositelja projekta Općina Ražanac 

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 1.285.368,49 HRK

 

- da je u završnoj fazi projekt nabave i opremanja montažne ribarnice u Posedarju nositelja Općina Posedarje

  Ukupno dodijeljeni iznos potpore 281.543,75 HRK

 

U okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" uspješno su provedeni projekti opremanja naših gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi;

- nabava specijaliziranog vozila s hladnjačom nositelja Ribarski obrt Oštre

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 151.112,39 HRK

 

- opremanje ribarskog plovila u svrhu poboljšanja ugostiteljske ponude tvrtke Vila 4m d.o.o.

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 79.497,88 HRK

 

- opremanje uzgajališta novigradske dagnje u svrhu modernizacije korisnika Škrapa, morska akvakultura

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 37.589,73 HRK

 

- opremanje ribarskog plovila u svrhu unaprijeđenja radnih uvjeta nositelja Ribarski obrt Ivo Baždarić

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 6.058,54 HRK

 

- opremanje ugostiteljskog objekta u cilju stavljanja na tržište nove inovativne ponude na ribarstvenom području FLAG-a "Tri mora" korisnika Biser, obrt za ugostiteljstvo

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 170.070,36 HRK

 

U okviru Mjere 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" započela je provedba projektnih aktivnosti od kojih izdvajamo neke;

- partnerski projekt "Zajedno protiv morskog otpada - za zdravu hrane naše hrane", akronima ZaMORE, nositelja Društvo istraživača mora - 20000 milja radi provođenja aktivnosti promicanja znanja i volonterstva te uvida u stručna i znanstvena istraživanja o važnosti mikroskopskih organizama koji su osnova hranidbene mreže

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 188.392,81 HRK

 

- partnerski projekt "IT IS NOT TOO LATE - Morske livade, Zostera Marina, Zostera Noltei i njihov značaj za riblji svijet i ukupni ekosustav područja tri mora" nositelja Udruga za poticanje zaštite okoliša, očuvanje prirode te promicanje održivog razvoja i turizma Lončari čije su osnovne aktivnosti provedba akcija čišćenja podmorja i sliva rijeka Zrmanje i Bijele te upoznavanje dionika s vrijednostima morskih livada i njihovom značaju za ekosustav i kvalitetu života riba te stvaranje umjetničke instalacije od sakupljenog otpada.

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 189.220,50 HRK

 

U okviru Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" započela je provedba aktivnosti od kojih izdvajamo neke;

- projekt "Okusi novigradske dagnje!" nositelja Općina Novigrad u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Novigrad radi provedbe aktivnosti nabave opreme radi održavanja manifestacije vezane za brand Novigradske dagnje, održavanja stručnog skupa i postavljanja poučne podmorske staze usmjerenih jačanju prepoznatljivosti i dodavanju vrijednosti dagnje kao morskog resursa značajnog za gospodarski sektor ribarstva i akvakulture ribarstvenog područja Tri mora te doprinosa lokalnom razvoju.

  Ukupno dodijeljeni iznos potpore 603.760,00 HRK

 

- partnerski projekt "Okusi baštinu" nositelja Turistička zajednica Općine Starigrad radi nabave opreme i provođenja aktivnosti koje doprinose valorizaciji ribarske i maritimne tradicije i baštine, popularizaciju ribarstva i konzumaciju ribljih proizvoda te promoviranje ribarstvenog područja.

  Ukupno dodijeljeni iznos potpore 479.809,89 HRK

 

- partnerski projekt "Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada", akronima OTARNOS, nositelja Društvo istraživača mora - 20000 milja usmjeren provođenju aktivnosti edukacije djece i mladih u lokalnoj zajednici o važnosti kulturne-maritimne baštine te ribarstvu i akvakulturi  kao zdravom izvoru hrane u skladu s prirodnim i održivim razvojem te jačanje kapaciteta uzgajivača školjki i ribara radi pridavanja vrijednosti tradicijskoj djelatnosti i proizvodima ribarstva

Ukupno dodijeljeni iznos potpore 349.775,78 HRK