Aktualno

Usvojene Odluke o odabiru projekata u okviru Mjere 2.2.!
Usvojene Odluke o odabiru projekata u okviru Mjere 2.2.!
  • 29.01.2021.

U okviru provedbe Mjere 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" " iz LRSR Tri mora usvojene su Odluke o odabiru projekata na razini FLAG-a "Tri mora"

Na sjednici Upravnog odbora LAGUR-a/FLAG-a "Tri mora" održanoj 29. siječnja 2021. godine usvojene su Odluke o odabiru projekata u okviru provedbe natječaja FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture"" iz strateškog cilja 2 LRSR Tri mora.

U okviru natječaja pristiglo je 6 projektnih prijava čiji je cilj usmjeren održivosti sektora ribartsva i akvakulture kroz razne aktivnosti valorizacije kulturne - maritimne baštine i tradicije ribarstva i akvakulutre na području LAGUR-a Tri mora koje obuvaća 7 jedinica lokalne samouprave.

Popis odabranih projektnih prijava s osnovnim podacima možete pronaći u rubrici rezultati natječaja na poveznici