Aktualno

Zakonodavni okvir na dlanu
Zakonodavni okvir na dlanu
  • 18.02.2021.

Na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nalaze se svi aktualni propisi iz područja gospodaraskog ribolova na moru

Za sve zainteresirane dionike gospodarskog sektora u ribarstvu javno je dostupan pregled zakonodavnog okvira na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Među opsežnom zakonodavnom literarturom mogu se pronaći propisi sljedećeg područja obuhvata:

- Zakon o morskom ribarstvu te izmjene i dopune istoga;

- Pravilnici vezani za povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova;

- Pravilnik o registru flote;

- Pravilnici o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačam te izmjene i dopune istoga;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom te izmjene i dopune Pravilnika;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom te izmjene i dopune;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom te izmjene i dopune Pravilnika;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama te izmjene i dopune istoga;

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova te izmjene i dopune Pravilnika;

- Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune te izmjene i dopune istoga;

- Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius), uključujući izmjene i dopune Pravilnika;

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru;

te niz drugih Pravilnika dostupnih ovdje