Zatvoreni natječaji

Drugi natječaj FLAG za Mjeru 1.1.
  • 21.12.2020.
  • Zatvoren

U tijeku su pripreme FLAG-a "Tri mora" za raspisivanje drugog natječaja u okviru Mjere 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" iz LRSR Tri mora

Predmet ovog FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere  1.1. u okviru odobrene LRSR, čija je  svrha poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture i potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 97.143,97EUR ( 733.145,54 HRK).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su u slijedećim kategorijama:

  1. Ulaganja u građenje i/ili nabavu i/ili opremanje prostora/objekata privezišta, istezališta, lučica i gatova uključujući specijalizirane dizalice, prostora/objekata za popravak i servis plovila i/ili ribarskih/akvakulturnih alata uključujući i/ili skladišne prostore/objekte ribarskih/akvakulturnih alata;
  2. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
  3. Ulaganja u građenje i/ili opremanje stacionarnih objekata ili nabavu i/ili opremanje mobilnih objekata „brze“ prehrane s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
  4. Razvoj inovativnih kanala prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture korištenjem IKT[1] sustava;
  5. Edukativne aktivnosti o važnosti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture;
  6. Promidžbene aktivnosti.

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.1 su:

Udruženja u ribarstvu/organizacije ribara; privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture; javnopravno tijelo; poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo).

Detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika i druge informacije o uvjetima i obvezama nositelja biti će propisani natječajem.