Zatvoreni natječaji

Novi natječaj Uprave ribarstva - akvakultura!
  • 06.08.2020.
  • Zatvoren

Ministartsvo poljoprivrede, Uprava ribarstva objavilo Natječaj za Mjeru II.2, II.3 i II.4. "Produktivna ulaganja u akvakulturu"

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 04. kolovoza 2020. godinde novi natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.
 
Na raspolaganju je ukupno 15,90 milijuna eura javne potpore,
 od čega 11,92 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 3,98 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Predmet potpore su ulaganja u marikulturu i slatkovodnu akvakulturu s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, kao jednog od prioriteta Europske unije i Republike Hrvatske. 
 
Potporu kao korisnici mogu ostvariti nositelji dozvole za akvakulturu, za ulaganja u povećanje u proizvodnji i osuvremenjivanje postojećih uzgojnih kapaciteta, a prihvatljiva mogu biti i ulaganja koja se provode u svrhu uspostave novih uzgajališta.
 

Natječaj je otvoren do 01. studenog 2020. godine.

Natječaj je četvrti po redu koji se provodi kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. Do danas je Ministarstvo poljoprivrede kroz ovu mjeru dodijelilo 255 milijuna kuna, a isplatilo 146 milijuna kuna potpore, što su značajna sredstva za razvoj i jačanje proizvodnje, održivosti i konkurentnosti hrvatskog sektora akvakulture.

Više informacija o detaljima natječaja možete pronaći ovdje.