Aktualno

Novi natječaj FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2!
Novi natječaj FLAG-a Tri mora za Mjeru 1.2!
  • 28.09.2021.

FLAG "Tri mora" raspisao je 3. FLAG Natječaj za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture"

Usvojena je Odluka Upravnog odbora LAGURA Tri mora o ponovnom raspisivanju natječaja za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture" u okviru specifičnog cilja 1. iz LRSR „Tri mora“.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a "Tri mora" odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2. iznose 129.125,90 EUR u kunskoj protuvrijednosti 974.513,16 HRK.

Infomacije o prihvatljivim korisnima te uvjetima i zahtjevima natječaja možete pronaći ovdje.