Aktualno

Novi natječaji iz FLAGA-a Tri mora!
Novi natječaji iz FLAGA-a Tri mora!
  • 30.12.2020.

Obaviještavaju se zainteresirani korisnici da su objavljena dva nova natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAGUR-a "Tri mora

Na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2020. usvojena je Odluka o raspisivanju dva nova natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAGUR-a Tri mora u okviru Mjere 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" i Mjere 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe".

Prijave na natječaj za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulutre" moguće je podnijeti od 29.01.2021. do 31.03.2021. godine.

Više informacija o roku za podnošenje prijava i uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici te druge relevantne podatke o natječaju za Mjeru 1.2. možete pronaći ovdje

Prijave na natječaj za Mjeru 1.1. "Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe" moguće je podnijeti od 29.01.2021. do 15.04.2021. godine.

Više informacija o roku za podnošenje prijava i uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici te druge relevantne podatke o natječaju za Mjeru 1.1. možete pronaći ovdje