Aktualno

Ponovno objavljeni Natječaji FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. i Mjeru 2.1.!
Ponovno objavljeni Natječaji FLAG-a "Tri mora" za Mjeru 2.2. i Mjeru 2.1.!
  • 23.08.2021.

FLAG Tri mora raspisao je natječaje za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" i Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja"

Upravni odbor LAGURA Tri mora usvojio je Odluke o ponovnom raspisivanju natječaja za Mjeru 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture" i Mjeru 2.1. "Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove - rijeka, mora i priobalja" iz LRSR Tri mora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje 2. FLAG natječaja iz Mjere 2.2. iznosi  204.490,13 EUR odnosno  1.543.287,01 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje 2. FLAG natječaja iz Mjere 2.1.  iznosi 153.272,76 EUR odnosno  1.156.749,51HRK.

Specifični cilj FLAG natječaja u okviru Mjere 2.2. i Mjere 2.1. (strateški cilj SC1 iz LRSR-a) je vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i proizvoda tradicije ribarstvenog područja.

Detaljne uvjete natječaja, prihvatljivost nositelja, ukupan iznos javnih sredstava po projektu te druge uvjete i zahtjeve natječaja za Mjeru 2.2. i Mjeru 2.1. možete pronaći na poveznici M2.2. i M2.1.